Sida:Uppslagsbok för alla 1910.djvu/141

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


medel. Ofta måste tappning företagas.

buldān, ett slags grof hampväfnad.

bulevārd, fr., m. träd planterad gata.

Bulgārien med Östrumilien, ärftligt o. konstitutionellt kon.-rike, (furstendöme 1878/1908), 96,345 kv.km., öfv. 4 mill. inv. Gränsar i n. till Rumänien (Donau), i ö. till Svarta haf., i s. t. Rumilien (Balkan), i v. t. Rumilien o. Serbien. Berg: Balkan (se d. o.) m. dess förgreningar. Fl.: Donau (m. dess bifl. t. h.: Dschibra, Ogustul, Isker, Vid, Osma, Jantra, Lom). Klimat: hårdt. Prod.: Spannmål, rosenolja, ost, lin, hudar, boskap. Befolkn.: bulgarer, tatarer, tscherkesser, osmaner, greker, judar, zigenare m. fl. Språket: slav. språkstam; litteraturen företrädesvis lyrisk folkpoesi. Hst. So'fia, kröningst. Tirnova. Öfr. st. Rustschuk, Varna, Schumla, Viddin, Rasgrad, Sistova, Plevna, Tirnova, Silistria m. fl. B. blef 1391 turk. prov. o. fick gm Berlinkongressen 1878 själfstyrelserätt. Rel.: öfverväg. grekisk-kat. Handelsflottan 14 ångf., 85 segelf. J = 1,601 km. T = 5,855 km. Armé: krigsstyrka 190,400 m., 1,080 kanoner, örlogsfl., 9 fartyg, 1,425 man. Nuv. regent Ferdinand I, sed. 08 konung.

Bul'garis, Dimitrios, gr. statsmin., f. 1796 Hydra, deltog i frihetskriget, 48/49 finansmin., 54/57, 66/75 kons.-pres., d. 78.

buljong, fr., köttsoppa utan afredn. o. grönsaker.

Bull, Ole Bornemann, nor. violinist, f. 1810 Bergen, började 31 sina konstresor, d. 80 Bergen. Komp. musik till Säterjentens söndag m. m.

Bull, se John B.

bull|a, lat., viktigare påfl. urkund, s. benämnes eft. begynnelseorden; egentl. metallkapseln t. det en dyl. vidhängande sigillet, -ārium, saml. af påfvebullor.

Bullaren, Norra o. Södra, 2 samnhäng. sjöar i Gbgs o. Bohus l.

bulldogg, en doggart.

bulletīn, bulletäng, fr., dagl. berättelse om t. ex. en persons sjukd., krigsoperationer o. d.

Bullinger, Joh. Heinr., schweiz. reformator, f. 1501 Bremgarten, d. 75 Zürich.

bullion (böll'jönn), eng., omyntadt guld o. silfver; frans på epåletter.

bulnad, se abscess.

Bülow, Freder. Henr. v., dan. gen., f. 1791 Slesv., segrade öfv. Bonin v. Fredericia 49, 55 sändeb. i London, d. 58. Monum. på Dybböls kyrkogård.

Bülow, (By'lå), 1) Friedr. Wilh. v., frih., grefve af Dennewitz, preus-s. gen., f. 1755 Altmark, deltog i krig enmot Napoleon I, bidrog väsentl. t. segern v. Waterloo, d. 16 Königsb. — 2) Karl Ed. v., förf., f. 1803 Berg, d. 53 Torgau. Skr. noveller m. m. — Hans son 3) Hans Guido v., pianist, f. 1830 Dresden, 80 hofmus.-intend. i Meiningen, d. 94 Kairo. Komp. o. mus. förf.

bulvān, ty., uppstoppad l. eftergjord orre att begagnas s. lockfågel; bild., lockbete, det synliga verktyget, s. får bära ansvaret.

Bulwer (bull'wör), se Lytton.

bumerang', halfmånform. träkastvapen hos inföd. i Australien; återvänder, när det icke träffar målet, till kastaren.

Bundafolk, se bantu.

Bundelkund, brit.-ind. agentskap i Central-Ind., s. om Ganges.

bundschu, se bondekrig.

bundsförvantskrig, 1) det grekiska 357/55 f. K., mel. Athen o de mäktigaste staterna i det 357 nystift. attiska förbundet, slutade m. dettas upplösn., 2) det romerska 91/88 f. K., mel. Rom. o. italiska folken för de senare vägrad medborgarerätt, slutade med att de erhöllo sdn.

bungalow (bönn'gälå), eng.,