Sida:Uppslagsbok för alla 1910.djvu/347

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


alltså är att utrota bruket af rusdrycker ss. njutningsmedel, blef 1876 splittrad i 2 grenar, hickmaniter och maliniter. G. inf. i Sverige 1879, har här vunnit stor utbredning o. räknar för närvar. öfver 2,000 loger. Vid årsskiftet 1908/09 räknade båda grenarna tills. 205,510 medlemmar. Orden är inf. i alla civiliserade land i världen.

Godthåb, Danmarks äldsta koloni på Grönland, grund. 1721.

Godwin (gådd'winn), Will., eng. förf., f. 1756 Wisbeach, först tjänsteni., sedan bokhandl., d. 36 London. Skr.: roman. Caleb Williams (94), tragedier, barnböcker m. m.

Goeben (göben), August Karl Krist, v., preuss. gen., f. 1816 Stade, 33 i preuss. tjänst, 36/40 i carlistiska armén i Span., 42 åter i Preussen, 64, 66, 70 befälh., 71 öfverbefälhaf. Segrade vid St. Quentin, d. 80 Koblenz. Förf.

Goethe, Johan Wolfgang von, Tysklands förnämste o. en af världens störste skalder, f. 1749 Frankfurt a. M., skalderykte gm »Götz» o. »Werther»; 76 bosatt i Weimar, s. å. legationsråd, 79 geheimeråd, 82 kammarpres. o. adlad, 88 1:a bekantskap och 94 vänskapsförbund med Schiller; 06 gift med Kristiane Vulpius, 15 1:e statsmin., nedlade 28 alla ämbeten, d. 32. Flere resor i Schweiz o. Italien; statyer af Schwanthaler och Marchesi (Frankf.), Rietche (Weimar), Schaper (Berlin) m. fl. G:s vidtomfattande skriftställareverksamhet kan indelas i 3 perioder: 1) den sentimentala till 77 (Götz (73), Werthers Leiden (74), Clavigo (74), Stella (76) m. m.), 2) den ideala till 1809 (Egmont (77/85), Tasso (80/89), W. Meisters Lehrjahre (77/96), Faust I 1(74/90), Hermann und Dorothea (96), Die Wahlverwandsch. (08) m. m.), 3) den dialekt. (Wahrheit u. Dicht. (09/31), W. Meisters Wanderjahre (07/21), Faust II (31) m. m.). — Fl. arb. äro öfvers. på sv., ss. »Tasso» af Oscar Fredr. (Oskar II), »Clavigo» o. »Egmont» af J. Andersson, »Faust I» af J. Andersson o. Vikt. Rydberg, »Faust II» af H. M. Melin.

Goetze (götze), Joh. Melch., ty. teol., f. 1717 Halberstadt, d. 86 ss. kyrkoh. i Hamburg: motståndare till sin tids frisinnade förf., is. Goethe och Lessing.

goffrēra, fr., medelst roterande valsar (goffreringsmaskin) l. varmt järn inpressa fig. på tyg l. papper; vecka.

Gōgol, Nikolaj Vasilj., främst, ry. humor, förf., f. 1809 guvern. Poltava, d. 52 Moskva. Skr. förträffl. ry. reseskildringar.

Goldmark, Karl, ung. komp., f. 1830. Bosatt i Wien. Skr. oper. Die Königin von Saba.

Goldōni, Carlo, it. dram., f. 1707, d. 93 Paris. Alsterrik förf., reformer, it. teatern. Skr. is. karaktärslustspel.

Goldschmidt, 1) Meïr Aaron, dan. förf., f. 1819 Vordingborg, d. 87 i Köpenhamn. Skr. romaner, dramer m. m. — 2) Hermann, ty. astron., f. 1802 Frankfurt a. M., d. 66 Fontainebleau; har uppt. 14 småplaneter. — 3) se Lind-Goldschmidt.

Goldsmith, Oliver, eng. förf., f. 1728 Kilkenny West, d. 74. Skr. den ryktbara romanen The vicar of Wakefield m. m.

Goldstücker, Theod., ty. filol., sanskritist, f. 1821 Königsberg, d. 72 ss. prof. i London. Skr. sanskritlexikon.

golf, fr., hafsvik; äfv. ett slags bollspel.

golfströmmen, en från Mexicanska viken (golfen) kommande, varm hafsström, rinner först åt nordost, delar sig vid Azorerna i en sydl. gren, s. går längs Afrikas västkust o. slutligen förenar sig med ekvatorialströmmen, samt en nordl., s. upptar nästan hela hafsbredden mel. Stor-Britannien