Sida:Uppslagsbok för alla 1910.djvu/509

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kristianstad, 88 med. dr, 91 prof. i kir. i Upps., d. 08. L. ansågs på sin tid som en af de förnämste auktorit. rörande blindtarmsinflammat.

Lenné, Pet. Jos., ty. trädgårdsarkit., f. 1789 Baden, d. 66 Potsdam s. direkt. där.

Lennep, Jak. van, holl. förf., f. 1802 Amsterd., d. 68 Oosterbeek. Skr. romaner, dramer m. m.

Lenngren, Anna Maria, särd. populär skaldinna, f. Malmstedt 1754 Upps., g. m. kommerseråd. L. 80, d. 17 Sthm. Skr.: Thekonseljen (75), féerikomed. Arsène (79) samt de först efter hennes död utkomna »Skaldeförsök» (praktuppl. 84).

Lenormand (lönårmang'), Marie Anne Adel., fr. spåkvinna, f. 1772 Alençon, 09/14 förvist, d. 43 Paris. Skr. sina memoarer.

Lenormant (~), Frç., fr. arkeol., f. 1837 Paris, d. där 83. Skr. talr. arb. rör. den äldre kulturhist.

Lenôtre (lönåtr), André, fr. trädgårdskonstn., f. 1613 Paris, d. där 1700. Skapade den fr. rätliniga trädgårdskonsten.

Lénström, Karl Jul., lit.-hist., präst, f. 1811 Gäfle, sed. 45 kyrkoh. i ärkestift., d. 93. Skr. i lyrik, lit.-hist. m. m.

len'to, it., tonk., långsamt.

Lenz, 1) Jak. Mich. Reinh., ty. förf., f. 1750 Livld, d. 92 Moskva. Skr. dramer m. m. — 2) Heinr. Osk., ty. geol. o. Afrikares., f. 1848 Leipzig, sed. 85 prof. i Czernovitz.

Leo, namn på 13 påfvar, märkl.: 1) L. I, d. st., 440/461, höjde rom. kyrkans anseende, kan betraktas ss. d. 1:a påfven. — 2) L. X, egentl. Giov. de Medici, son t. Lorenzo de M., f. 1475 Florens, 13/21 påfve; gynnade konst o. vetensk., praktälsk., religiöst indifferent. — 3) L. XII, egentl. Annibale della Genga, f. 1760, påf. 23/29. Jesuitvänl. — 4) L. XIII, egentl. Gioacch. Pecci, f. 1810 Anagni, 53 kardinal, 78 påfve, d. 03.

Leoben, österr. st. i Steiermark v. Mur, 10,224 inv. Bergsakad. Fred 18/4 1797.

Leobschütz, preuss. st. i Schles. v. Zinna, 12,629 inv.

Léon, 1) ford. sp. kon.-rike, 39,475 kv.-km., nu prov. L., Salamanca o. Zamora; 2) sp. prov., 15,377 kv.km., 386,083 inv.; 3) hst. i prov. L., v. Torio, 15,580 inv. Domkyrka, bisk.; 4) hst i Nicaragua, 34,000 inv. Petruskatedral; 5) L. de los Aldamas, st. i Mexico, 63,263 inv.

Leonardo da Vinci, se Lionardo.

Leoncavall'o, Ruggiero, it. komp., f. 1858 i Neapel. Komp. operorna Pagliacci (sv. Pajazzo), La Bohème m. fl.

Leo'nidas, 491 f. K. kon. af Sparta, stupade 80 v. Termopylai.

leonīder, de stjärnfall, s. ungefär hvart 33:e år inträffa omkr. d. 14 november.

leonīnisk vers, hexametrar o. pentametrar med rimmad midt (hufvudcesur) o. slut.

leopard, Felis pardus, Feræ. L., F. p. anliquorum, 2,4 m. l.; kroppen beströdd m. runda fläckar, grundfärgen blekt rödgul, Afrika. Pantern, F. p. panthera, 2,8 m. l.; öfverkroppen utom hufvudet m. ringform, fläckar, grundfärgen ljust ockergul, i s. Asien, Sundapantern, F. p. variegatus, tätt m. mörka fläckar, grundfärgen mörkt grågul; Stora Sundaöarna.

Leopar'di, Giacomo, it. gref., patriot., lyr., f. 1798, d. 37 Neapel.

Leopold, furste af Anhalt-Dessau, kallad »Der alte Dessauer», f. 1676, reg. 93, deltog i fälttåg. i Nederl., It. o. Frankr., 12 preuss. fältmarsk., i schles. kriget 40/42, d. 47. Hård regent, grundl. af Preuss. stränga disciplin.

Leopold I, storhert. af Baden, gref. af Hochberg, son t. markgref. Karl Fredr., f. 1790, reg. 30, flydde 49, d. 52, förm. m. Gust. IV Ad:s dotter Sofia Vilhelm:a.

Leopold, kgr af Belgien: 1) L. I, son t. hert. Frans af