Sida:Uppslagsbok för alla 1910.djvu/601

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Newcomb, Simon, am. astron., f. 1835, d. 09 ss. prof. i Baltimore, skr. populär.-astr. arb. m. m.

Nevers (növär), fr. st. v. Loire, 27,623 inv. Bibl., bisk., katedral.

neveu (-vö), fr., bror- l. systerson.

Newfoundland (njufaund-'), brit. n.-amer. ö i Atlanten, 110,670 kv.km., 220,245 inv. Produkt.: fisk, hundar, bäfver, koppar, kol, bly, silfver. Klimatet fuktigt o. kyligt. Hufvudnäring: fiske. Hst. S:t Johns.

Newgate (njûget), förr stort straffängelse i Londons city.

New Hampshire (nju hemp'schir), (förk. N. H.), n.-amer. fristat vid Atlanten, 24,099 kv.km., 411,588 inv. Berg: White mts. Topp: Washington, 1,915 m. Flod: Merrimac. Hst. Concord.

New Haven (njûhev'en), st. i Connecticut (N.-Amer.), 114,600 inv. Univ.

New Jersey (njû dschörse), (förk. N. J.) n.-amer. fristat vid Atlanten, 21,167 kv.km., 1,883,669 inv. Berg: Blå bergen. Flod: Hudson, Delaware. Näring: åkerbr., boskapssköts., indust. Hst. Trenton.

Newman (njû'män), John Henry, en af stiftarna af Puseyismen, f. 1801, präst, öfvergick 45 till kat. kyrk., 79 kardin., d. 90. Förf.

New Mexico (förk. N. M.) sed. 1909 fristat i s.v. Förenta stat., 317,746 kv.km., 250,000 inv. Högplatå. Flod: Rio grande. Prod.: guld, silfver, koppar, järn, stenkol. Näring: boskapssköts., bergs- o. landtbr. Hst. Santa Fé.

New Orleans (njuårliens), hst. i Louisiana (N.-Amerika) vid Mississippi, 314,000 inv. Hamn, handel, univ., bibliot.

Newport (njû-), eng. st, i Wales vid Bristol-kanalen, 75,400 inv. Hamn.

Newton (njûtn), Sir Isaak, eng. fys., f. 1643 Woolsthorpe, d. 27 Kensington. Grundl. den moderna matem. fysiken och den fys. astronomien. Uppf. differentialräkn., gravitation, solljusets smnsättn. m. m. Förf.

New Westminster (njû west'-), hst. i brit. Columbia vid Fraser, 6,499 inv.

New York (njû jårk), 1) N.-amer. fristat v. Atl. (förk. N. Y.), 130,994 kv.km., of. 8 mill. inv. Berg: Alleghany. Flod.: Hudson, Mohawk, Delaware, Susquehanna. Talr. sjöar. Klimat sundt. Näring: åkerbruk, bosk.-skötsel, hand., industri. Hst. Albany. 2) New York City, st. i staten N. vid Atlanten, N.-Amer. största, 4,708,000 inv. Broadway, Castle Garden, tullhus, stadshus, hospital, bibliotek, akvarium, teat., dockor, stor handel o. skeppsfart.

New York Herald (njû jårk herr'äld), nord.-amer. tidning, utg. i New York.

nex'us, lat., sammanhang.

Ney (nä), Michel, hert. af Elchingen, furste af Moskva, fr. marsk., f. 1769 Saarlouis, deltog sedan 88 i alla fr. krig, underkastade sig 14 Ludvig XVIII, men 15 åter Napoleon, landsförvist, fängslad under flykten o. skjuten s. å.

Ngami, sjö i s. Afrika, 770 kv.km.

Niagara (najägg'örä), fl. i N.-Amer. mel. Erie o. Ontariosjön, 59 km. lång; bild. N.-fallen, 50 m. h., de mest storartade i världen.

Niál, rik o. lagklok isländare. Hans o. hans släkts historia förtäljes i N:s saga, en af de yppersta isl. sagor o. viktig i rättshist. afs. N. blef innebränd 1014.

Nibelungenlied, fornty. hjältedikt från slutet af 12:e årh., omtal. Siegfrieds hist., Grimhilds hämd, burgundernas undergång.

Nicæa, se Nikaia.

Nicander, 1) Anders, förf., f. 1707, d. 81, inlade förtjänst gm sina regler för sv. metriken, öfvers. Vergilius' skrifter. — 2) Karl Aug., skald, f. 1799 Strängnäs, d. 39. Skr.: Runesvärdet l. den förste riddaren (20), Minnen från södern (31; 2:a del. 39),