Sida:Uppslagsbok för alla 1910.djvu/603

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


i hemlighet utan hänsyn t. medlen; mördade Alexander II o. fl. höga ämbetsmän.

Niigata, hamnst. vid v. kusten af jap. ön Nippon, 59,576 inv.

Nijmegen, se Nimwegen.

Nikaia (-kaj'a), lat. Nicæa, g. geogr., st. i Bitynien, kyrkomöten 325 o. 787.

Nikaupproret, revolt mot kejs. Justinianus i Konstantinop. 13—20/1 532, undertrycktes af Belisarius.

Nīke, gr. myt., segerns gudinna.

Nikobarerna, ögrupp i Bengal. viken, 1,645 kv.km., 6,000 inv. Under brit. öfverhöghet.

Nikodēmus, en mot Kristus vänligt sinnad medlem af synedrium i Jerusalem.

Nikolaistad (fin. Nikolainkaupunki) l. Vasa, fin. st. i Österbotten vid Bottn. viken, 20,000 inv.

Nikolājev, ry. st. vid Svarta haf., 92,012 inv. Hamn, varf.

Nikolājevsk, hamnst. i Sibir. vid Amurs mynning, 8,200 inv

Nikolāus, påfvar, 1) N. I d. st., 858/867, bannlyste patriarken Fotius från Konstantinopel o. inledde därmed de gr. och rom. kyrkornas skilsmässa. — 2—5) N. II—V, påfvar i 11:e, 13:e, 14:e o. 15:e årh.

Nikolāus, ry. furstar, 1) N. I, kejs., f. 7/7 1796 Gatschina, kejs. Paul I:s 3:e son, kejs. 25 efter sin bror Alexander I, reg. strängt, absolutist., förvandl. Polen till ry. prov. 31, gjorde slut på ungar. revolut. 49, behärskade till 51 nästan hela Europa gm sitt inflytande, sökte göra gr. kyrkan o. slav. spr. allenahärskande i Ryssland, började 53 krig mot Turkiet, d. 2/3 55. — Hans son 2) N., storfurste, f. 1831, 76 öfverbefälhaf. för Donauarmén, visade oduglighet vid Plevna 77 o. delakt. i underslef, sed. 81 utan inflytande, d. 91. — Alex. III:sson 3) N. II, f. 1868, reg. fr. 1/11 94, förmäld med Alexandra Teodorovna, prinsessa af Hessen, 26/11 94.

Nikolāus (Nikīta, eg. Nīkola) I, konung af Montenegro, f. 1841, reg. furste 60, kon. 10; äfven skald.

Nikomedeia (-dej'a), g. geogr., hst. i Bitynien.

Nikopoli, fästn. i Bulgarien vid Donau, 5,815 inv. Ärkebisk.

Nikōsia, se Levkosia.

nikotīn, gift., alkaloid i tobaksplantans blad o. frön, förekommer i tobaksrök o. tobakssaft i pipor.

nikt, gulhvitt pulver, s. erhålles af sporerna af Lycopodium clavatum L. Nyttjas till förvaring af piller, på sår, till teaterblixtar m. m.

nil admirāri, lat., intet (bör) beundras.

Nilen, fl. i Afrika, uppstår af två källfloder: 1) Hvita N. (Bar el Abjad), s. kommer fr. sjön Albert Nyanza, o. 2) Blå N. (Bar el Asrak), s. uppr. på abessin. höglandet. N. utfaller i Medelhafvet, bildande delta, 5,940 km. l., omr.: 3,080,000 kv.km.

Nilsson, 1) Måns till Aspeboda, bergsman i Dalarna, först en af Gustaf Vasas anhängare, sedan en af ledarne i klockuppror., afrätt. 33. — 2) Sven, zool., f. 1787,32 prof. i Lund, d. 83. Skr. två epokgörande verk: Skandinavisk fauna (20/55, IV), Skandinav. nordens ur-inv. (38/65, 4 h.) m. m. — 3) Kristina, världsber. operasångerska, f. 1843 Vederslöf, dotter af torparen Jonas Nilsson, gick s. barn omkr. o. spelade violin l. sjöng på marknader, fick sed. 58 sin musikal. uppfostr., debuter. 64 på Théât. lyrique i Paris, var 67/70 anställd vid operan där, har sedan gjort konstresor i N.-Amer., Ryssland, England, Sverige m. fl. länder, 72 gift med E. Rouzeaud, änka 82, gift 2:a gngn m. grefve Casa Miranda, änka 02.

nim'bus, lat., eg. moln; glans skimmer.

Nîmes (nīm), fr. st. vid Vistre, 80,605 inv. Bisk., katedral, bibliot., museum, akad.