Sida:Uppslagsbok för alla 1910.djvu/641

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


s. spelas m. fötterna; inrättn. på pianon f. tonernas förstärkande l. dämpande.

pedant', it., egentl. hofmästare; mska m. småaktig noggrannhet. -erī, skolfuxeri; alltför stor noggrannhet i småsaker. -isk, alltför noggrann, småaktig.

pedatrofī, gr., läk., barns aftärande.

pedell', medelt.-lat., rätts-, universitetstjänare.

pederast', gr., gosseskändare.

pedeutīk (-dev-), gr., barns undervisn. i dygdelära.

pedia|trī, gr., behandling af barnsjukdomar. -trīk, gr., läran om dem.

pedomēter, lat., stegräknare.

Pe'dro, 1) P. I d'Alcantara, son t. Johan VI af Portug., f. 1798, 21 reg. i Brasilien, 22 kejs. där, afträdde 26 Portug. t. sin dott. Maria da Gloria, nedlade reg. 31, fördref 32 dom Miguel fr. Port., regent där f. sin dotter 34, d. s. å. Hans son 1) P. II d'Alcantara, f. 1825, reg. 31, själfständ. 40, störtad o. afsatt 89, d. 91 Paris. — 3) P. V d'Alcantara, kon. af Portugal, son t. Maria II da Gloria o. Ferdinand af Sachs.-Kob.-Gotha, f. 1837, reg. 53, d. 61.

Peebles (pībls), grefsk. i s. Skotld, 922 kv.km., 15,060 inv. Hst. P. v. Tweed, 3,096 inv.

Peel (pīl), Sir Robert, eng. statsm., f. 1788, 09 parlam.-ledam., 21/30 inr.-min., gmförde 29 katolikernas emancipation, 41/48 min., d. 50. Frihandlare.

Peele (pīl), Geo., eng. dram., Shakespeares föregångare, d före 1599 London.

Peene, fl. i Mecklenburg o. Pommern, uppr. i Malchinsj., utf. i Oderarmen P., 181 km.

Peer (pīr), eng., se pär.

pe'gasos, gr. myt., den ur Medusas hufvud utsprungna, bevingade hästen, hvars hofslag på Helikon öppnade källan Hippokrene; i nyare tid skaldekonstens sinnebild.

Pe'gasus, astron., af 89 stjärnor best. stjärnbild på norra himlahvalfvet.

Pegnitz, källflod till Regnitz i Baiern.

Pe'gu, prov. i brit. Birma, 24,084 kv.km., 1,5 mill. inv. Viktigaste stad Rangun.

peintre graveur (pängtr gravör), kopparstickare, som graverar efter egna utkast.

Peipus, sjö i n.v. Ryssld, 3,513 kv.km., afl. gm Narova t. Finska viken.

Peiri'toos, lat. Pirithous, gr. myt., kon. öf. lapiterna, besegr. kentaurerna, följde Teseus till underjorden.

Peisis'tratos, gr. härsk. i Athen, 560 f. K., fördrifv. 59 o. 52, ånyo härsk. 41, d. 27. Saml. Homeros' arb.

pej'la, sjö., mäta, undersöka.

Peking, Kinas hst., 1,650,000 inv. Palats, univ., slott, tempel, observat., bibl.

pektīnkroppar, kväfvefria, i växtriket allm. ämnen, som utgöra en stor beståndsdel i våra näringsämnen.

pektorāle, medelt.-lat., ärkeb. och biskopars gyllene kors.

pekuniär, lat., beträffande l. bestående af penningar.

pelagiāner, anhängare af Pelagius (d. 420); förnekade arfsynden och ansågo återlösningen bero på mskns frihet o. medverkan.

pelare, lodrätt, likformigt aftagande stenstöd för bågar o. hvalf; delas i fristående, vägg-p. l. pilastrar, motsvarande ungefärl. en half fristående o. med en vägg smnhäng. p., o. sträf-p., utvändigt, för att motstå hvalfvens sidotryck, v. väggarna fastmurade p.

pelarordningar, äldsta, voro den doriska (omkr. 1000 f. K.), enkel, utan sockel o. kapitalet utan prydnader; den joniska (omkr. 600 f. K.), rikare, m. sockel och kapitalet prydt m. voluter; den attiska, en smnblandn. af de föreg., o. den korintiska (omkr. 450 f. K.), den rikaste m. kapitäl