Sida:Ur mitt liv.djvu/242

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
240

Stanislau söka genombryta de österrikisk-ungerska linjerna, vilka under tiden blivit starkare understödda av tyska stridskrafter, samla vi en stark anfallsgrupp sydväst om Brody, således på sidan om det ryska inbrottet, och ansätta anfallet den 19. juli i sydostlig riktning mot Tarnopol. Vår operation träffar föga motståndskraftiga, genom det föregående anfallet skakade delar av de ryska linjerna. De kastas raskt över ända och med ett slag nedbrytes hela Kerenskis offensiv. Så väl de ryska stridskrafter, vilka ansluta sig norr om vårt genombrytningsställe, som framför allt de, vilka befinna sig söder därom, rädda sig från fördärvet endast genom ett skyndsamt återtåg. Hela vår ostfront i Galizien, ända långt söder ut in i Karpaterna, sätter sig i rörelse och följer den vikande fienden. Redan i början av augusti är nästan hela Galizien och Bukowina befriat från fienden. I denna vackra framgång hava våra bundsförvanter motsvarande andel. Det har meddelats mig, att under de österrikisk-ungerska förföljningsstriderna särskilt fältartilleriet skulle hava utmärkt sig. Med djärv hänsynslöshet körde det igenom det egna infanteriet fram mot ryssarna. Redan 1866 vid Königgrätz hade jag såsom fiende lärt mig beundra detta förträffliga vapen och gläder mig därför dubbelt åt den förnyade bekräftelsen på dess rykte på vår sida.

Vid gränsen till Moldau stannade vår offensiv. Ingen kunde djupare beklaga detta än jag. Vi befunno oss i det tänkbarast gynnsamma strategiska läge för att genom fortsättande av operationerna sätta oss i besittning av denna sista del av Rumänien. Med de dåvarande politiska förhållandena i Ryssland skulle väl den rumänska hären med säkerhet upplösts, om vi kunnat tvinga den att fullständigt lämna hemmets mark. Huru skulle en rumänsk konung och en kunglig rumänsk här kunnat fortsätta att äga bestånd på revolterande rysk mark? Våra bakre förbindelser hade emellertid, till följd av att järnvägarna förstörts av de vikande ryssarna, blivit så besvärliga, att vi på denna punkt med tungt hjärta måste avstå från fortsättandet av