Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


låter det stå 2 a Timar i Elden/ altid så mycket Eld kring at det kan stå smelt i en Windugn/ sedan lät det swalna och slå sönder Deglarna.

Fijlning Slaglod med hwilket man löder Kädior/ eller fijlde gran Arbete.

Tag fint Silfwer 1 Lod Koppar lijka/ lät smeltas lägg sedan half Lod Arsenicum der til rör det wäl om med Jern.

Weekt Slaglod.

Tag en Mark fint Silfwer lät det smältas sedan sätt 8 Lod smidig Messing der til lät smälta och rör det wäl om giut strax ut.

Lagom Weekt.

Tag en Mark fint Silfwer 12 Lod tun slagen Messin.

Hård Slaglod.

Tag en Mark fint Silfwer 8 Lod Messing en half Qwintin Spiauter.

Ett annat.

Tag en Mark fint Silfwer 8 Lod Messing enär det är smält och wäl om rört så tag et halfft Lod gått Ten och sätt det i Degeln/ rör wäl om giut det uth/ detta måste stötas sönder i en stark Mortel ty det låter intet slå sig.