Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/69

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Så tar man Bläcket låter Glaset litet tårkas för än man sticker det in/ och när det är tårt friskar man op Eleden uti Muflan och stikker det då hastigt in/ läggiandes ett Kål fram i Mun och måste man ibland wända Bläcket uti Muslan/ och då det blir röt och Glaset skijner är det nog/ och tages ut således bedrages det än en gång alt öfwer/ tridie gången förbätras det med Glaset.

Det som skal mastikeras skal skai tårkas på Skerfweln/ och sedan tårkas för Muslan för än det instickes.

När man wil mastikeras så gör man an Färgan med Spijkolia nembligen med en Makare på ett annat rent Glas/ man måste altid hafwa gammal och fersk Spijkolia/ ty när det som angiort är på Glaset tårckas försnart/ med den ny Olian blandar man lijket gammal till.

Man skal altid först masticera med de hårda Färgor och sidst med wete/ under Röt skal först Gullet mastikeras. De Weeka Färgor äre swart/ röt och brunt/ hård swart brukas der en Färg allena skal wara.

Gör man en Koppas Ring så diupes han op in åt/ och stickas en bord på hwar Kant/

at man kan det förgylla med Guld Pulwer/

hwil-
E