Sida:Världsmarknaden del 1 1926.djvu/124

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

WILLIAM M. THACKERAY

titel och ett spann äro leksaker, som på världsmarknaden äga ett större värde än lyckan, och om Henrik VIII och riddar Blåskägg ännu levde och ville ha sig en tionde hustru, tror ni väl att han icke då skulle få den vackraste flicka, som blivit presenterad under denna säsong?

Mammas slöa tråkighet väckte, såsom man lätt kan föreställa sig, icke särdeles mycken ömhet hos hennes små döttrar, men de voro däremot glada och förnöjda i köket och stallen, och som den skotske trädgårdsmästaren lyckligtvis hade en god hustru och några snälla barn, fingo de ett litet hyggligt umgänge och någon liten undervisning i hans bostad, vilken var den enda uppfostran de erhöllo till dess miss Sharp anlände.

Hennes anställning härledde sig från mr Crawleys föreställningar, den enda vän eller beskyddare lady Crawley någonsin hade haft och den enda person utom hennes barn för vilken hon hyste en liten svag tillgivenhet. Mr Crawley tog seden efter de noble Binkies, från vilka han härstammade, och var en mycket artig och städad herre. Då han vuxit upp till man och kom tillbaka från universitetet, började han att upphjälpa den slappade disciplinen i hemmet, trots fadern, som liksom var litet rädd för honom. Han var en man med så sträng förfining, att han hellre skulle ha dött av svält än gått till middagsbordet utan vit halsduk, En gång, strax efter sedan han kom hem från universitetet, då Horrocks, taffeltäckaren, bar till honom ett brev, utan att först ha lagt det på en bricka, gav han denne domestik en blick och tillrättavisade honom med en sådan skärpa, att Horrocks alltifrån detta ögonblick darrade för honom. Hela hushållet darrade för honom, och lady Crawleys papiljotter försvunno tidigare, då han var hemma. Även sir Fox' smutsiga damasker försvunno, och om också denne oförbätterlige gamle man ännu alltjämt hängde fast vid sina andra gamla vanor, så berusade han sig likväl aldrig med rom och vatten i sin sons närvaro och talade med sina tjänare endast på ett återhållsamt och

116