Sida:Världsmarknaden del 1 1926.djvu/99

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

VÄRLDSMARKNADEN

SJUNDE KAPITLET.
Crawley av Drottningens Crawley.

Bland de mest aktade, på C börjande namn, som stodo att läsa i adresskalendern för år 18…, var Crawleys, sir Fox, baronet, Stora Gaundt Street och Drottningens Crawley, Hampshire. Detta hedervärda namn hade även i många år stått på förteckningen över parlamentets ledamöter i förening med namnen på åtskilliga andra värda herrar, som i sin tur representerade köpingen.

I fråga om köpingen — Drottningens Crawley — berättas det, att då drottning Elisabeth under en av sina resor hade stannat i Crawley för att frukostera, hade hon blivit så förtjust i ett särdeles utmärkt Hampshireöl, som presenterades henne av den tidens Crawley (en vacker herre med ett putsat skägg och ett par vackra vador), att hon genast gjorde Crawley till en köping med rättighet att sända två medlemmar till parlamentet, och stället antog alltifrån dagen för detta lysande besök namn av Drottningens Crawley, vilket det bibehåller ännu den dag som i dag är. Och ehuru Drottningens Crawley till följd av tidens gång och de förändringar, som tidsåldrarna åstadkomma hos riken, städer och köpingar, icke längre var en så folkrik plats, som det hade varit i drottning Elisabeths tid — ja, hade kommit därhän, att det räknades till de köpingar som benämnas ruttna[1] — kunde likväl sir Fox Crawley med fullt fog säga på sitt eleganta sätt:

  1. Ruttna köpingar (rotten boroughs) voro sådana gamla landskommuner, vilka i forna tider hade erhållit rättighet att välja folkrepresentanter, men som sedan sjunkit så djupt, att hela dess befolkning ofta bestod av endast en förnäm herres anhängare eller av honom beroende invånare. Ö. a.
91