Sida:Världsmarknaden del 2 1926.djvu/187

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

VÄRLDSMARKNADEN

ådrorna och med ingen annan hemgift än ett fromt hjärta och goda grundsatser. Även jag själv, hustru åt en baronets yngre bror, har aldrig tänkt mig någonting sådant som att fara till hovet — och inte heller skulle somliga personer ha kunnat tänka därpå, om den goda drottning Charlotte hade levat.

På detta sätt tröstade sig den goda kyrkoherdinnan, och hennes döttrar suckade och sutto hela kvällen och hängde näsan över adelsmatrikeln.

Några få dagar efter den ryktbara presentationen kom den dygdiga Becky i åtnjutande av en annan utomordentligt stor ära. Lord Steynes ekipage körde fram till mr Rawdon Crawleys port, och betjänten, vilken först tycktes ha för avsikt att slå ned husets framsida genom sin förfärliga hamring med portklappen, förmildrades åter och lämnade endast fram ett par visitkort, på vilka markisinnans av Steyne och grevinnans av Gaunt namn voro tryckta. Om dessa pappbitar hade varit sköna tavlor eller haft hundra alnar Malinerspetsar, värda dubbelt så många guinéer, lindade omkring sig, skulle Becky icke kunnat betrakta dem med större nöje och förtjusning. Ni kan vara säker om att de intaga en framstående plats i den illa kinesiska porslinsskålen på salongsbordet, där Becky lade deras kort som besökte henne. Ack, ack, hur stackars mrs Washington Whites och lady Crackenburys kort, vilka vår lilla vän för några månader sedan hade varit glad nog att mottaga och över vilka den enfaldiga varelsen en gång hade varit stolt nog — ack, ack, säger jag, hur fort sjönko icke dessa små förbisedda stackare ned till botten av samlingen, så snart dessa stora hovkort visade sig där! Steyne! Bareacres, Johnes av Helvellyn! och Caerlyon av Camelot! Vi kunna vara övertygade, att Becky och Briggs slogo upp dessa höga namn i adelsmatrikeln och följde de ädla ätterna upp genom alla familjeträdets förgreningar.

Då lord Steyne kom på besök några timmar senare och tittade sig omkring och märkte allting, såsom hans vana var, fann han sina fruntimmers kort redan av Beckys

181