Sida:Världsmarknaden del 2 1926.djvu/369

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

VÄRLDSMARKNADEN

ligheter av alla möjliga slag, och hertigen har sina kammarherrar och stallmästare och hertiginnan sina hovdamer och kammarfruar, alldeles som varje annan mera mäktig potentat.

Konstitutionen är eller var en inskränkt despotism, modererad av en riksdag, som kan sammankallas eller icke. För min egen del hörde jag aldrig att den sammanträdde under min vistelse i Pumpernickel. Förste ministern bodde två trappor upp och inrikesministern bebodde en bekväm våning över Zwiebachs konditori. Armén utgjordes av en präktig musikkår, som ävenledes gjorde tjänst på teatern, där det var riktigt trevligt att se dessa hederskurrar marschera i turkiska dräkter, sminkade och med kroksablar av trä, eller såsom romerska krigare med ophikleider och basuner — sedan man hela förmiddagen hade lyssnat till dem på Aurelius-Platz, där de spelade mittemot det kafé, där vi intogo vår frukost. Utom musikkåren fanns det även en talrik och lysande stab av officerare och, om jag icke misstager mig, även några stycken soldater. Utom de ordinarie skyltvakterna plägade tre eller fyra män, klädda som husarer, tjänstgöra inom palatset, men jag såg dem aldrig till häst, och vad behövdes väl också i det hela taget kavalleri under en tid av djupaste fred — och vart i all världen skulle väl husarerna rida?

Envar — det vill naturligtvis säga envar som var av adel — besökte sin granne, ty vad det borgerliga folket beträffar, så kan man väl icke gärna vänta att vi skola taga någon notis om dem. Hennes nåd fru von Burst hade mottagning en gång i veckan, hennes nåd fru von Schnurrbart likaledes, hovet tog nådigt emot en gång i veckan, och på sådant sätt kunde en människas liv i själva verket bli en ständig rond av nöjen på det anspråkslösa Pumpernickelska maneret.

Att det fanns split och tvedräkt härstädes kan icke bestridas. Man diskuterade politik mycket ivrigt, och partierna voro särdeles bittra mot varandra. Där funnos Strumpffpartiet och Lederlungpartiet, det ena understött

363