Sida:Världsmarknaden del 2 1926.djvu/380

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

WILLIAM M. THACKERAY

Rawdon att komma och bo vid Gaunt Street under tiden före avresan till Coventry Island, emedan hon visste att Becky under sådana förhållanden icke skulle våga försöka att tränga sig in där, och hon betraktade misstänksamt utanskrifterna på alla brev, som anlände till sir Fox, för att se om han och hans svägerska korresponderade med varandra. Nog för att Rebecka hade kunnat skriva, om hon velat, men hon försökte icke att träffa eller skriva till sir Fox i hans eget hus och samtyckte slutligen till att korrespondensen rörande de äktenskapliga tvisterna och affärerna skulle föras endast genom de juridiska ombuden.

Saken var den, att Fox' sinne hade blivit förgiftat mot henne. En kort tid efter uppträdet med lord Steyne hade Wenham varit hos baroneten och lämnat honom en sådan skildring av mrs Becky, att han blev alldeles förbluffad därav. Wenham visste allting om henne: vilken hennes far var, vilket år hennes mor hade dansat på operan, hurudan hennes föregående historia var och hurudant hennes uppförande varit sedan hon blev gift samt en hel hop andra saker, varav utan tvivel största delen var osann och dikterad av pur illvilja, vilket dock icke hindrade att hon sjönk djupt i den henne fordom ganska tillgivne släktingens omdöme.

Guvernörens på Coventry Island inkomster äro icke stora. En del av dem användes till att betala skulder, ekiperingen för en så hög plats kostade icke så litet, och slutligen befanns det att han icke kunde lämna sin hustru mer än trehundra pund om året, en summa, som han anslog åt henne med villkor att hon aldrig vidare skulle besvära honom. I annat fall skulle det bliva skandal och skilsmässa.

Sannolikt var hon till den grad upptagen av att ordna dessa affärer med sin mans juridiska ombud, att hon glömde vidtaga något steg i avseende på sin son, lille Rawdon, eller att ens göra något försök att få se honom. Denne unge herre överlämnades helt och hållet åt sin kära tants och onkels vård. Hans mamma skrev till honom

374