Sida:Wärend och Wirdarne del 1.djvu/102

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
94
Kap. 1. Land och folk.

*Hane, Christopher. U. h. 1619.

Erich, i Suartebeck. K. h. 1619.

Gudmundh, i Hulta. K. h. 1633.

Jon, i Swartebeck. K. h. 1619.

Jon, i Wekelsång. K. h. 1619.

Jon, i Hulta. K. h. 1620.

Hanne, Jonn, i Gölliehult. Kin. h. 1616.

Måns, i Böckås. K. h. 1619.

Nils, i Kårelycke. K. h. 1616—30.

gamble Per, i Boddaholm. K. h. 1616.

Haane, wnge Per, i Boddaholm. K. h. 1616—30.

Peder, i Bastanäs. K. h. 1622—1632.

Per, i Botahult. Kin. h. 1621.

Per, i Foglasjö. K. h. 1621—29.

Per, i Munkanes. Ihelslagen af Ingewall i Förarm. Kin. h. 1624. A. h. 1624.

Per, i Hiddamåla. K. h. 1624.

Suen, i Elenhult. Kin. h. 1616.

Swänn, i Siöarydt. Kin. h. 1630.

Suen Trottasson, i Nöbbele. K. h. 1620.

Trotte, i Nöbbele (Torssås s:n). K. h. 1620—24. Kin. h. 1625.

*Hielm, Nilss, i Granssholmen. Kin. h. 1609.

Swen, ehn vngh drengh. U. h. 1630.

Åke. Kin. h. 1623. A. h. 1627.

*Hiort, Gudmund. K. h. 1632.

Jortt, Larss, i Vdden. K. h. 1630—32.

Hiortt, Per, i Drobbanäs. K. h. 1622.

Hiup, Olof, i Horsshaga. U. h. 1629.

*Holme, Holming, Måns, i Kalleboda. K. h. 1614—18.

*Huidt, Håkon, i Högztorp. K. h. 1618.

Hult, Måns, i Rudeboda. K. h. 1619.