Sida:Wärend och Wirdarne del 1.djvu/104

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
96
Kap. 1. Land och folk.

Katt, Per, i Tokesmule. U. h. 1615.

Pelle, en Soldat. U. h. 1624.

Swen, i Ålletorp. U. h. 1624.

Kelfue, Kielfua, Måns. K. h. 1619—22.

Kempe, Jon, i Sundslett. Kin. h. 1623.

Suen. Kin. h. 1627.

Kexe, Gudmund, i Tånga. U. h. 1631.

Måns, ibid.

Kiexe, Per, i Tånga. U. h. 1625.

(Klippingh, Niels. Sunnerbo h. 1608.)

Knagga, Carin. U. h.1630.

*Knap, Nilss. K. h. 1615—18.

Oluff, i Wäkellsångh. K. h. 1622—30.

Knapa-Pellen.

*Kop, Lasse. U. h. 1618.

Koppe, Kuppe, Jeppe. U. h. 1618.

Korne, Anders. (Moeda socken.) A. h. 1604.

Kornne. Oluff. A. h. 1630.

Svente. K. h. 1621.

Måns Swensson, mz thz wedernampnet Korna-Massen.

Kornsuen, Jonn. Kin. h. 1618.

Per, i Söby. Kin. h. 1624.

*Korpe, Arne, i Tegneby. «Han aflade medh sin hwstru 25 barn och lefde der aff 12 barn som wåre arfvingar efter». K. h. 1622.

Boo, i Wällebo. K. h. 1632.

Måns, i Nöbble. Kin. h. 1630.

Nils. Kin. h. 1630.

Per, i Gransås. K. h. 1614—32.

Korppe, Per i Alguneås. K. h. 1619.

Krak, Nils i Vlzarydh. K. h. 1630.