Sida:Wärend och Wirdarne del 1.djvu/110

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
102
Kap. 1. Land och folk.

Skulle, Måns, i Vekelsångh. K. h. 1622—27.

Per, en Landsknecht. Kin. h. 1624.

Skåning, Nielss, i Tattemåla (Sansiöö s:n). K. h. 1632.

Skåningh, Per, i Gatehultt, »en dansk man». K. h. 1615.

Peer, i Elsserås. K. h. 1620.

Suen, i Åhringzås. A. h. 1618.

Thor. A. h. 1621.

Slenk, Håkon, i Formetorp. A. h. 1622—24. Kin. h. 1624-32.

Måns, i Formetorpet. Kin h. 1609—16.

*Sneding, Måns, i Dameskulla. K. h. 1632.

Snedingh, Måns, i Giölliehult. K. h. 1621—26.

Oluff. K. h. 1616—24.

Sommar, Suen. K. h. 1629.

Soppa, Carl. K. h. 1615.

Spegel, i Torp. A. h. 1603.

Spegell, Måns, i Skorfvdden. Kin. h. 1614.

Måns, i Tiufeboda. A. h. 1622. Kin. h. 1626.

Måns, i Sånnehult. Kin. h. 1623—33.

Peer, i Skruff. En knicht. U. h. 1620.

Spole, Per. A. h. 1624.

*Spore, Jöns. En knegt. A. h. 1604.

*Sprijth, Hakon. K. h. 1626.

Starke, Jon. U. h. 1614.

Nils, i Swenshult. U. h. 1615.

Nilss, i Måcketorp. U. h. 1625—30.

Per, i Sissehultt. U. h. 1623.

Swen, i Kæsarekullen. U. h. 1615.

(Steet, Suen, i Holma. Westra h. 1630.

Stett, Peer, ibid. Westra h. 1630.)