Sida:Wärend och Wirdarne del 1.djvu/147

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
139
§ 31. Heliga lundar.

     i Albo härad, vid och omkring sjön Åsnen: Thorshult, nu en gård i vestra Thors socken, vid en å, som faller in i Åsnen; Baldanäterna, en lekvall i gärdet vid vestra Thorsås; Fru-lund eller Rosenlund, i ekebacken vid Skatelöf. — Vid och omkring sjön Salen: Huns lund, vid sjön i Ströby gärde; Ekelund, på sjöstranden söder om Lästad; en helig lund, på det s. k. Wretanäset i Blädinge gärde; en lund vid Aringsås, som gifvit namn åt Lundagård; Dagra lund, på åsen emellan Aringsås och Lekaryd; By-lunden, emellan Lekaryd och Hiertanäs, ner vid ån. Dessutom Mosteruds lund, en boke-lund på en hög ås vid Moheda; Brunstorpa-lund, en gammal helgelund i Hjortsberga socken; Lunden, en gård i Transjö, af samma socken; Kaje-lund, söder om Wigerstads kyrka vid Walie-sjön, och Härlanda, nu en by i socknen af samma namn.

     i Konga härad har en lund otvifvelagtigt funnits vid Ingelstad; en gård i Hofmantorps socken heter Lunden.

     i Norrvidinge härad hafva lundar funnits i grannskapet af Asa sjön; en gård i Bergs socken heter Lunden, och en höjd öster om Tolgs kyrka får namn af Lunda-backe.

     i Uppvidinge härad är en gård Lunden i Drefs socken.

Såsom vi se af denna förteckning, voro de gamla helgelundarne, på samma sätt som de heliga vattnen, källorna, orterna och åsarne, stundom helgade at någon viss gudom, efter hvilken de buro namn, såsom efter Oden, Thor, Balder, Frö, och Fru eller Freya. I allmänhet synas de dock ha varit egnade för gemensam kult af landets hedna-gudar och land-vättar, och det är