Sida:Wärend och Wirdarne del 1.djvu/444

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
436
Kap. III. Hedna-tro.

det heliga blod på korset utrann.
»Nu har jag förlöst både qvinna och man.»

Ho denna bönen läsa vill och läsa kan
tre gånger om aftonen,
tre gånger om morgonen, innan han äter Guds bröd,
skall aldrig hans själ komma i helvetet.
Guds ord. Amen.


Bön (läsen af en gammal qvinna i Härlunda socken år 1841).

Jesus han låg på sina bara knä,
han svettades både vatten och blod.
Tolf voro hans änglar.
Tolf voro hans apostlar.
Tolf qvinnor kommo till grafven.
Stån nu och lydens, men's jag läser denna lilla bönen
rätt och väl!
Om mina synder vore aldrig så stora, så bli de
förlåtne i Herrans Jesu namn.
Amen.

§ 109. Vi hafva redan i det föregående (§ 96) omtalat den hemlighetsfulla onda inverkan eller förgerning, som vållades af orena menniskor, medelst deras onda tydor, uppå andra svagare väsen, vare sig på vexter, djur eller menniskor. I mån som dessa onda tydor hos menniskoväsenet fattades såsom allt mer medvetna och beroende af menniskans egen onda vilja, utvecklade sig ur denna äldre, rent mythiska natur-åskådning, folktron om Trolldom eller Lapperi, Lefjeri, Kuseri, Vinskeplighet.

Trolldom eller Lapperi, i hvilka ord man ännu igenkänner folknamnet af de halft mythiska Trollen