Sida:Wärend och Wirdarne del 1.djvu/95

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
87
§ 23. Wirda-ätter. Ättenamn i de gamla gård-namnen.

Tune. — Tunatorp Kin. h.

Tyke. — Tykaskruf U. h.

Tång. — Tångebo U. h. Tångemåla U. h.

Täckel. — Täckelsmåla Kin. h.

Uggla. — Uggleboda U. h. Ugglehult N. h. Ugglekull Kin. h.

Uhr. — Uhranäs U. h. Uråsa K. h.

Ulf. — Ulfsmåla K. h. Ulfsåkra K. h. Ulfsryd K. h.

Werre. — Werahult A. h. Weramåla K. h. Wärebol K. h.

Wrång. — Wrångeboda K. h. Wrånghult U. h. Wrångaböke Kin. h.

Weste. — Westenhaga Kin. h., N. h.

Wrig. — Wrigstad Kin. h.

Ygge. — Yggesryd U. h.

Öde. — Ödetofta N. h. Ödemåla K. h.

Öpe. — Öpestorp Kin. h.

§ 24. Mer än åttatio af dessa uråldriga Wirdaätter lefde ännu i början af 1600-talet, och omtalas i landets domböcker allenast ifrån kon. Carl IX:s och kon. Gustaf II Adolfs tid. Jemte dem framträder ännu ett stort antal andra, kanske lika åldriga Wärends-slägter med egna ätte-namn, och många torde ytterligare stå att uppspåra utur äldre och yngre hittills icke granskade handlingar. — Vi meddela här nedan en förteckning öfver Wirda-ätter och ättemän ifrån åren 1600-1632. De ibland dessa ätter, hvilka, på sätt vi ofvan visat, en gång gifvit namn åt landets gårdar och således gå tillbaka till tiden för landets fasta bebyggande, äro härvid för bättre