Sida:Zätterbloms och annat hyggligt folk.djvu/159

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
155

»Här måste sparas!» sade han utan att inlåta sig på någon förklaring, och hans ton var sådan, att fru Zätterblom trots sina 94 kg. lätt som ett aeroplan lyfte sig åtminstone två decimeter öfver stolsitsen.

»O, kära, dyra Jakob, hvad är det?» frågade hon med ängsligt fladdrande stämma.

»Här måste sparas!» upprepade hr Zätterblom med strängt allvar. »Tag denna kokbok — naturligtvis är den författad af en karl — och lär dig konsten att sköta ett hushåll. Författaren visar tydligt och klart, att maten i ett hushåll icke behöfver gå till mer än 18 öre pr dag och person.»

»Du milde fader,» suckade fru Zätterblom och kröp ihop i stolen, »Aderton öre!»

»Ja,» sade hr Zätterblom med en smärtsam ryckning i ansiktsmusklerna, »a-d-e-r-t-o-n öre. Vårt hushåll består af fyra personer. Efter 18 öre personen blir det 72 öre per dag och kr. 5.04 pr vecka. Är du med, Beata?»

»Jaaahhh,» andades fru Zätterblom svagt.

»För år blir det kr. 262:08. Och räknadt för de 27 år jag haft den »förmånen», att ha dig till hustru och husmoder, skulle det blifvit en summa af kr. 7,076:16.»

»Var skonsam, snälla Jakob,» bad fru Zätterblom ängsligt, »mina nerver stå inte ut.»

»Naturligtvis har inte vårt hushåll ställt sig så där billigt,» fortsatte hr Zätterblom med en stämma, som skälfde af undertryckt sinnesrörelse. »Vårt hushåll har ju varit grundadt på de mest vansinnigt slösaktiga principer —»

»Jag försäkrar dig heligt, kära, snälla lilla Jakob —»

»— vansinnigt slösaktiga principer upprepar jag ännu en gång. Det har för vårt hushåll gått åt 40 kr. i veckan till mat. För år räknadt utgör det 2,080 kr.