Sida:Zettersten-Svenska flottans historia åren 1635-1680.djvu/432

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
414
43. SJÖTÅG.

flottorna samman. Den svenska var indelad på fyra eskadrar och bestod af följande skepp:

1:a eskadern: Stycken Sjöfolk och knektar Victoria (1): eskaderchefen riksamiralen Karl Gustaf Wrangel, major Hans Clerck, kap­ten Rolof Johansson 74 370 Kronan (1): amirallöjtnant Daniel Strussflycht, kapten Olof Willman 74 325 Månen (2): major Jöran Barck, kapten Johan Bäck 46 149 Merkurius (2): major Gustaf Sperling, kapten Erik Ulfsparre 46 174 Svärdet (2): kapt. Jesper Svensson Strussskjöld 44 190 Mars (2): kapten Karl Körning 44 204 Pelikan (2): kapten Peter Corneliusson 40 180 Örnen (2): kapten Arvid Björnram 38 166 Morgonstjernan (K) 48 179 Samson (K) 32 98 Göteborgsfalken (K) 24 87

2:a eskadern: Draken (1): eskaderchefen amiral Klas Bjelkenstjerna, kapten Anders Cruus, artillerikap­ten Måns Assarsson (Mannerfelt) 66 296 Carolus (1): major Klas Uggla 54 187 Falken (2): kapten Johan Williamsson Hoijwagen 40 146 Leoparden (2): kapten Anders Krabat 36 153 Rafael (2): kapten Erik Eriksson 36 145 Samson (2): kapten Matts Mårtensson Dynkirch 36 113 Delmenhorst (3): kapten Nils Eriksson 36 111 Jägaren (3): kapten Jan Jansson Kock 26 70 Nordstjernan (K): kapten Hans Hysing 40 149 Konung David (K): kapten Johan Henriksson Lång 40 111 Göteborgs S:t Johannes (K): kapten Vincent Beckman 36 139 Kalmarkastell (K): kapten. Peter Jespersson 32 128