Skål till H.K.H. Prins Oscar

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Skål till H.K.H Prins OSCAR. Den 4 Julii 1817.
av Esaias Tegnér
Ur Iduna, sjunde häftet, 1817


En telning, född af södra solen,
till Norden flyttad, drogs Du fram.
All blomningstid är korrt kring polen:
Bär frukt, Du Konungsliga stam!

Lyft Kronan emot himlarunden
och sträck Din rot, lik fjellens trygg,
djupt i den jernbemängda grunden,
och berg och dalar öfwerskygg!

Wälkommen, Prins, bland Swenske männer!
Tag afsked af Din barndomsår!
Ifrån i dag Dig Ryktet känner;
Nu är Du Nordens, är du wår.

Omkring de gamla kämpasäten
de höga skuggor gå igen.
Fördunklad blott, men ej förgäten
är storheten i Norden än.

Och Lejonet, som springer öfwer
de strömmar tre med lätta fjät,
en mäktig ledare behöfwer:
War stark, om Du will tygla det!

Så fyll din plats i höga Norden,
på hopp och minnen lika rikt;
och weckla ut Ditt lif för jorden,
en nywigd segerfana likt!