Småplock på vers/45

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Nyårskort till Månen
Småplock på vers
av Elias Sehlstedt

Kontors-Vaktmästaren W:s vid Tullverket död
Bed  →


[ 86 ]

KONTORS-VAKTMÄSTAREN W. VID TULLVERKET.

(Död 1843.)
Död och förgängelse! hvad fins här annat?
En efter annan bockar sig och går.
Kontorets gamla visare har stannat,
Som visat rätt i många Herrans år.
Sof godt, du gamle! Vakten är förliden —
Vänd dig åt väggen, bry dig ej om tiden!

Väl dig! deruppe inga stormar svalla,
Man slåss ej der om tjenster och om mat.
Nybyggare från jorden äro alla,
Och alla stå på ordinarie stat:
Ett lyckligt samfund, ett förbrödradt slägte,
Ett frigjordt Israel ur tidens häkte!

En gång som du vi jordas uti mullen,
Och mötas då vid himmelrikets tull.
Är du deruppe då ännu vid tullen,
Så släpp oss in för gammal vänskaps skull!
Det vore hårdt, om gubben skulle svara:
”Gack bort! din själ är en förbjuden vara!”

[ 87 ]


Men, ack! så sträng är himlens lag ej heller,
Och spö och fästning vet man der ej af.
Förbarmandet är taxan der, som gäller,
Förlåtelse dess första paragraf.
Vi hoppas derför, liksom du och flera
I himlen få i nåder inklarera!