Som barn omkring sin faders bord

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Som barn omkring sin faders bord
av Lina Sandell
Nr 10 i Metodist-Episkopal-kyrkans svenska psalmbok 1896.


1.
Som barn omkring sin faders bord
Vi samlas nu kring Herrens ord
Och bedja dig, o Jesus: kär
Var midt ibland oss alla här!

2.
Och tala sjelf, o Herre du,
Samt gif hvad vi behöfva nu,
Bestänk oss med förbundets blod
Och gif åt oss din Ande god!

3.
Vi bedja dig af hjertans grund:
Välsigna denna andaktsstund
Och mätta oss med lifvets bröd,
Väck den som är i synden död!

4.
Led hvarje själ till korset fram,
Att skåda dig, o du Guds Lam!
Och gif att vi i trone må
Vår vandring ändå, kronan få.