Sovjetunionens not till Sveriges regering angående baltutlämningen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sovjetunionens not till Sveriges regering angående baltutlämningen
På Wikipedia finns en artikel om Baltutlämningen.

LÉGATION DE L'UNION DES REPUBLIQUES SOVIETIQUES SOCIALISTES
Sthlm 6.6.45
Statsministern
Statsrådet Sköld
Ch. Pet
Undén u./ von Post.

Socialistiska Sovjetrepublikernas Unions Legation har äran vända sig till Kungliga Svenska Utrikesdepartementet med följande förklaring.

I kraft av den i Berlin den 8 maj d.å. undertecknade akten om militär kapitulation voro alla tyska lant-, sjö- och luftstridskrafter förpliktade att inställa fientligheterna och stanna kvar på de platser där de befunno sig vid tidpunkten för kapitulationsaktens undertecknande. Emellertid har, enligt uppgifter som nått Sovjetregeringen, en del av de tyska trupper som befunnit sig inom Lettiska Sovjetrepublikens område och på halvön Hela brutit mot "akten om militär kapitulation", flytt från sovjetstyrkorna och funnit fristad i vissa svenska hamnar: på ön Gotland samt i sådana sydsvenska hamnar som Ystad, Simrishamn och andra.

Sovjetunionens Legation är bemyndigad att vända sig till Svenska Regeringen med förslag om utlämnande till Sovjetregeringen av alla tyska (och sådana som varit under tysk kontroll) soldater, officerare och annan militärpersonal), som anlänt till svenska hamnar.

Sovjetryska militära myndigheter på ön Bornholm och i nordtyska hamnar ha mottagit instruktioner om emottagande av alla bemälda personer, vilka flytt till Sverige, så fort som svenska myndigheter låtit dem resa. Sovjetregerigen har även givit Sovjetunionens Legation i uppdrag att från Svenska Regeringen mottaga en officiell försäkran om att denna icke kommer att giva fristad åt någon enda av de soldater och officerare, som flytt från den sovjet-tyska fronten till Sverige efter undertecknandet om Tysklands militära kapitulation. Legationen anhåller om benäget meddelande om tid och plats där svenska myndigheter komma att verkställa utlämnandet av bemälda tyska personer i militär tjänst till Sovjetunionens militära myndigheter.

Samtidigt använder sig Legationen av detta tillfälle för att försäkra Kungliga Utrikesdepartementet om sin fullkomliga högaktning.

Stockholm den 2 juni 1945

Källa[redigera]

  • Janis Zalcmanis. Baltutlämningen 1946 i dokument. Militärhistoriska förlaget 1983. ISBN 9185266272