Stå stark du ljusets riddarvakt

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Stå stark du ljusets riddarvakt
av Johan Nybom
Musik av Gunnar Wennerberg. Ofta kallad Fansång eller Fanmarsch.
||: Stå stark du ljusets riddarvakt
kring dina fosterländska fanor
och drag åstad med sångens glada makt,
med mod på dina skiljda banor. :||
||: Än ligger stilla frid som ljufligt
månsken öfver berg och dalar
och i åskdiger tid blott hopp
och kärlek Nordens ande talar. :||

||: Men kommer någon våra fjäll för nära
och mulnar det i Svithiod,
då bröder vid vårt namn, vår gamla ära
vi hugga oss en väg i blod. :||
||: Och stupa vi på ärans bana,
om Hildur våra lif begär,
vi svepa kring oss Sveriges fana
i döden den brudtäcket är! :||