Stå stark du ljusets riddarvakt

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Stå stark du ljusets riddarvakt
av Johan Nybom
Musik av Gunnar Wennerberg. Ofta kallad Fansång eller Fanmarsch.
||: Stå stark du ljusets riddarvakt
kring dina fosterländska fanor
och drag åstad med sångens glada makt,
med mod på dina skiljda banor. :||
||: Än ligger stilla frid som ljufligt
månsken öfver berg och dalar
och i åskdiger tid blott hopp
och kärlek Nordens ande talar. :||

||: Men kommer någon våra fjäll för nära
och mulnar det i Svithiod,
då bröder vid vårt namn, vår gamla ära
vi hugga oss en väg i blod. :||
||: Och stupa vi på ärans bana,
om Hildur våra lif begär,
vi svepa kring oss Sveriges fana
i döden den brudtäcket är! :||