Stå upp, stå upp för Jesus

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Stå upp, stå upp för Jesus
av J. George Duffield
Översättare: Erik Nyström
Flera versioner finns. Bland annat publicerad i baptistkyrkans första sångbok för söndagsskolan, Lilla Psalmisten 1909 som frälsningssång (nr 80) och i "Fälttågs-Sånger 1916-1917" psalm nr 66 från Frälsningsarméns högkvarter, 1916. På Wikipedia finns en artikel om Stå upp, stå upp för Jesus..


Svenska Missionsförbundets sångbok 1920[redigera]

1
Stå upp, stå upp för Jesus,
Du korsets riddarvakt,
Kring helga korsbaneret
Håll trogen vård och vakt!
Från seger och till seger
Han leder fram sin här,
Tills varje ovän kuvats
Och han blott Herre är.

2
Stå upp, stå upp för Jesus,
Den helga lösen hör,
Och utan knot och fruktan
Din plikt med glädje gör!
Inom dig och omkring dig
Det onda står dig mot;
Till vapen raskt, ty med dig
Är herren Sebaot!

3
Stå upp, stå upp för Jesus,
Basunen kallar, gå!
Låt frälsningsropet skalla,
Och mörkrets härar slå!
Förenom oss, o bröder,
Förening styrka ger;
Men splittras vi, vår ovän
Skall snart oss fälla ner.

4
Stå upp, stå upp för Jesus,
Uppå sin post envar!
I slutna leder alla!
Högt lyse vårt standar!
I bönen hämta krafter
Från nådens vapenhus,
Och strid med helga ordet
För sanning, frid och ljus!

5
Stå upp, stå upp för Jesus,
Snart slutar kamp och strid;
Idag basunen ljuder,
I morgon lyses frid.
Och den, som övervinner,
Skall livets krona få;
Pris vare evigt Herren,
Som oss har älskat så!


Herde-Rösten 1892[1][redigera]

1
Stå upp, stå upp för Jesus,
Du korsets kämpatrupp,
Låt konungabaneret
Ej skadas, lyft det upp!
Från seger och till seger
Framrycka skall hans här,
Tills varje ovän krossats
Och Han blott Herre är!


2
Stå upp, stå upp för Jesus,
Trumpeten kallar: gå!
Att Herrens lov förkunna
Och mörkets härar slå.
Om fienderna rasa,
Räds ej, du trogna själ;
Nej, fatta mod du har ju
Med dig Emanuel

3
Stå upp, stå upp för Jesus,
Men i hans kraft allen';
Ej köttlig arm här hjälper,
Ej dödlig hjältes ben.
Tag nådeordets rustning,
Och vaka, bed med flit,
Och där som faran, plikten
Dig kallar, skynda dit.

4
Stå upp, stå upp för Jesus,
Ej striden bliver lång;
I dag du hör basunen,
O morgon segersång.
Och den som övervinner,
Skall ej bli utan lön;
Nej, Gud skall honom pryda
Med ärekrona skön.

Noter[redigera]

  1. Första versen publicerad i Frances Ridley Havergals Morgonklockor, 2:a upplagan 1882.