Statt upp, o folk, och tacka Gud

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Statt upp, o folk, och tacka Gud
av Gustaf Palmquist
Sång nr 399 i Hemlandssånger, 1891, under rubriken "Fosterlandet". Författaren står noterad som G. P. vilket kan stå för Gustaf Palmquist, tillsammans med sin bror Per, utgivare av sångboken "Pilgrimssånger".


1.
Statt upp, o folk, och tacka Gud,
Sjung högt hans namn med fröjdeljud
För stora ting han gjort!
Betänk, hur Herren dig har ledt
Och mycken kärlek dig betett
På varje tid och ort!
2.
Mins, hur du kom , en fattig hop,
Och ofta hördes nödens rop
Framtränga ur ditt bröst.
Men se i dag, hur Herren dig
På alla sätt så rikelig
Wälsignat, gifwit tröst.
3.
Så stäm nu upp med sångens ljud
Ett hjertligt tack till Herren Gud,
All ära honom ge!
Ty han är god och kärleksrik,
I trohet ingen honom lik;
Hans namn lof, ära ske!