Stilla, mitt hjärta, hör du ej rösten

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Stilla, mitt hjerta, hör du ej rösten
av Lina Sandell
Publicerad som sång nr 455 i Hemlandssånger, 1891, under rubriken "Hoppet. Hemlängtan."


1.
Stilla, mitt hjerta, hör du ej rösten?
Är det ej han, din himmelske wän,
Som till dig talar?
Ljuflig är trösten,
Tåren han torkar wänligt igen.
Allt hwad dig ängslar känner han wäl,
Allt hwad som plågar, trycker din själ
Bort will han drifwa,
Dig will han blifwa
Alltid och ewigt när.

2.
Herre, hur ljufligt till mig du träder,
Nalkas till mig i främmande land.
Hjertat, som qwaldes, åter du gläder,
Räcker till barnet faderlig hand.
In i ditt hjerta blicka jag får,
Ser, huru det förbarmande slår.
Saliga stunder,
Ljufliga under
Att få ditt hjerta se!

3.
Stilla jag bidar stunden den sista,
Bidar med fröjd förlossningens dag.
Åter då knytas band, som här brista.
Kom då, o död, mitt fängelse tag!
Fängelset tag, min själ i hans hand
Lemnar jag, som till helgonens land,
Till mina kära
Hem mig skall bära
Saliga hem hos Gud!