Stjernsången

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Stjernsången
av Esaias Tegnér
Ur Iduna, sjunde häftet, 1817.


Stjernorne blinka
ner på min ödsliga stig.
Stjernorne winka
tröttade wandrarn till sig.

O den som hade
wingar som foglarne ha!
Broder, hur glade
skulle dit uppåt wi dra!

Ser du, på randen
utaf den gyllene ön,
lyran i handen,
står der en Engel så skön!

Wänligt han nickar
ner till den skuggiga jord.
Ser du hans blickar?
Hör du den hwiskandes ord?

Plötsligen Guden
griper i strängarnes gull.
Lyssna till ljuden!
Werlden af sången är full.

Strömmen och strömmen,
Toner! jag känner Er wäl.
Ofta i drömmen,
hörde jag Er i min själ.

Säkert bland wänner
såg jag ock Engeln en dag.
Säkert jag känner
Sångarens anletesdrag.

Ännu med smärta
(smärtan bland skuggorna bor)
djupt i mitt hjerta
suckar hans fängslade Bror.

O huru sången
längtar i stjernornas sken!
O huru sången
går genom merg, genom ben!

Starkare ljudar
sången från stjernorna ner,
Wandrande Gudar,
tagen mig hastigt till Er!