Store Gud, som handen räckte

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Store gud, som handen räckte
av Johan Åström
Diktad av Johan Åström 1816. Inleds numera med Gud, din nåd till himlen räcker. Här i versionen från 1937 års psalmbok där den hade nr 259, under rubriken Kallelse och upplysning. Samma nummer i Psalmer för bruk vid krigsmakten 1961, men där endast verserna 3—4. På Wikipedia finns en artikel om Store Gud, som handen räckte..


1.
Store Gud, som handen räckte
Mig till räddning i min nöd
Och mig med din Ande väckte,
Då jag låg i synden död,
Värdes ock min själ upplysa,
Att hon rätta vägen ser
Och ej vrångvis irrar mer.

2.
Giv att jag må kunna skåda
Vidden av mitt överdåd,
Djupet av min själavåda,
Höjden av din dyra nåd.
Låt den rätta morgonstjärnan
Stråla klar, på det min själ
Må förstå sitt sanna väl.

3.
Skingra, Gud, all tvivlans dimma,
Låt mig ljus i ljuset se,
Låt i trone mig förnimma,
Att blott du kan frälsning ge,
Att den väg, som Jesus banat,
Är den enda jag kan gå
För att liv och räddning få.

4.
Var mitt ljus på livets bana,
Var mitt ljus i dödens dal.
Låt mig, fri från syndens vana,
Lagens hot och ångerns kval,
Mer och mer det landet nalkas,
Där allt mörker skingrat är,
Ty du själv är solen där.