Svensk officers graf skändad i Afrika

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Svensk officers graf skändad i Afrika
Kalmar 13 juli 1901
(Sidindex)


[ sida ]

Med senaste post

En svensk officers graf skändad i Afrika. Som förut omtalats afled för ett par år sedan i Kongo löjtnanten vid Dalregementet K. Svensson, som med mycken utmärkelse tjenstgjort der i regeringens armé. Dödsfallet timade i Kabambarre, efter en framgångsrik straffexpedition ned mot Tanganjikasjön. Liket begrafdes af den aflidnes hvita kamrater på posten på europeiskt sätt.

Knappast hade detta skett, förr än de upproriska soldaterna, som genom araberna erhållit kännedom om hvad som skett, med stor öfvermakt angrepo posten, hvarvid kommendanten och postens soldater måste fly undan. De upproriska gräfde nu upp den fruktade och tillika hatade löjtnantens lik, högg af hans hufvud och satte upp det på en stång, röfvade bort all postens ammunition och flydde tillbaka till skogarna. Emellertid intogs posten åter af de hvita, då Svenssons kropp för andra gången begrafdes och man ordnade en graf med grafvård.