Svenska afrikaforskare (1883)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Svenska afrikaforskare
Kalmar 10 februari 1883
(Index:Kalmar)


[ sida ]

–- Svenska Afrika forskare. De båda svenska officerare, löjtnanterna vid fortifikationen E. von Krusenstjerna och E. Sundvallson, hvilka vi förut omnämnt såsom blifvande deltagare i den af belgiska sällskapet “Société africaine” anordnade, under Stanleys ledning stående expeditionen till Kongoområdet, torde, sedan de nu erhållit kongl. permission från sin militärtjenst under ett år, efter någon liten tid komma att afresa och ansluta sig till expeditionen, i hvilken de, om ytterligare permission erhålles, naturligtvis komma att deltaga så länge den är ämnad att räcka, eller tre år. Det lär äfven vara ifrågasatt att hr G. Een, bekant genom sina resor i Damaralandet, och som af framstående vetenskapsmän erhållit de bästa vitsord om sin verksamhet i liknande syfte med det nu ifrågavarande företaget, möjligen skulle deltaga i expeditionen. Huruvida några svenska matroser, hvarom man hört talas, komma att engageras vid hr Stanleys kår, lärer icke vara afgjordt.