Svenska och norska officerare till Kongo (10 jul 1894)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Svenska och norska officerare till Kongo
Norra Skåne 10 juli 1894
(Index:Norra Skåne 1894-07-10.djvu)


[ sida ] Svenska och norska officerare till Kongo. Från Kongostatens regering har till dess konsul för Sverige och Norge, frih. H. Hugold von Schwerin i Lund ingått skrifvelse om att tillfälle troligen inom kort erbjuder sig för engagement af 2 à 3 artilleriofficerare. För anställning kräfves dels att hafva genomgått alla examina, som fordras af artilleriofficerare, och dels att ega färdighet att obehindradt tala franska språket. Af förekommen anledning har Kongoregeringen denna gång tillika velat uttryckligen påpeka, att särskild uppmärksamhet bör fästas dervid, att de antagne officerarna äro i besittning af stark kroppskonstitution.