Hoppa till innehållet

Swensk Folk-Sång

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Swensk Folk-Sång
av Abraham Niclas Edelcrantz
Publicerad 1805. Fungerade som svensk national- och kungsång under början av 1800-talet. Sjungs till "God save the Queen". På Wikipedia finns en artikel om Bevare Gud vår kung.


[ 1 ]

Swensk

Folk-Sång.
STOCKHOLM,
Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1805.


[ 3 ]

Bewara, Gud! wår KUNG!
Gör säll wår ädla KUNG!
Lefwe wår KUNG!
Bekrönt af ärans hand,
Altid med hjertats band
Förent wid folk och land,
Lefwe wår KUNG!

Gud! krossa hatets wåld
Och listen, som fördold
I mörkret går.
Stäng alla sorgers tropp
långt från HANS banas lopp,
HAN är wår tröst, wårt hopp,
HANS sällhet wår!

Gud! allas hjertan rör,
At aldrig otack gör
HANS Krona tung!
För Wasars ädla ätt,
För wårt Regerings-sätt,
För lagens helga rätt
Lefwe wår KUNG!

[ 4 ]

At sin belöning nå,
HAN länge helsas må
Kung, Maka, Far!
För Swenska Slöjders ans,
För Swenska Snillets krans.
För Swenska Wapnens glans
Förläng HANS dar!

Nu hwarje troget bröst,
Med hjerta och med röst,
HANS wälgång sjung!
Må twedrägt flykten ta!
HAN allas kärlek ha!
Sjung, Swenska Folk, hurra!
Lefwe wår KUNG!