Tids- och Krigs-Bilder

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tids- och Krigs-Bilder
av Carl Fredrik Ridderstad


[ 5 ]

Tids- och Krigs-Bilder.


SKALDE-FÖRSÖK

af

C. F. RIDDERSTAD.Första Häftet.
STOCKHOLM, 1837.
TRYCKTE HOS P. A. NORSTEDT & SÖNER,
Kongl. Boktryckare.

[ 6 ]


Min harpa är endast en sköld, hvarpå
Jag stundom strängarne spänner;
Ej vågar jag den ibland höglärde slå,
Men väl bland väpnade männer.
Ej missgreppen höras bland vapnens skräll,
I vexlande fröjd lefver krigaren säll.
[ 221 ]

INNEHÅLL.
Till Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen  sid. III.
Till Mina Vänner 1.
Till Svear 4.
Runesvärdet 9.
Seglaren 13.
Mannen 17.
Soldat Philosophi 20.
Bragd och Sång 21.
Förbunds-Sång 22.
Friskt mod Kamrater 23.
Jägaren 24.
Min fader föll m. m. 26.
Skål 29.
Skölden 31.
Visa 33.
Sångaren 35.
Bön 39.
Förr och Nu 41.
Recensenterna 42.
Veteranen 43.
Krigaren 44.
H. K. H. Kron-Prinsen 46.
Banco Nerita 54.
Till General-Majoren G. A. Hjerta 59.
Staten 61.
Vaksamheten 64.
Sång för Kongl. Helsinge Regemente 66.
Till Grefve Carl Ridderstolpe 68.
Sång för Arbrå Kompani 72.
Sång för Alfta Kompani 74.
[ 222 ]
Skottet sid. 76.
Döds-Stunden 78.
Det Sista Glaset 80.
Gossen 82.
Riddarhuset 85.
Afsked frän Stockholm 1832  89.
Hösten 1834 91.
Th. Körner 94.
Bref till en Vän 95.
Kavalleristen 97.
Ryttaren 98.
Napoleons Seger-Kolonn 101.
Napoleons Svärd 103.
Napoleon (Monolog) 105.
Kain 113.
Skeppet 119.
Bilderna 121.
De Trenne Sång-Gudinnorna 125.
Slägterna 128.
Skölden, Värjan, Lansen 135.
Den Största Generalen 136.
Nore 137.
England 140.
Ingen ro, ingen tröst, m. m. 141.
Flickan 143.
De Hemkommande 147.
Poêtisk Flygsand 151.
Sångmön och Sköldmön 155.
Inkräktaren 161.
Tidens Väpnare 163.
Jätten i Öster 165.
Landskrona 174.
Tillfälliga Stunder 176.
Fostbrödralag 181.
[ 223 ]
Riddar-Rustningen sid. 183.
Slumrarne 185.
Norrige 187.
Den döende Ynglingen 202.
Tålige tiga, med tand för tunga  205.
Till H. M. Konungen 206.
Svensk Öga 209.
Samtal 213.
Hof och Folk-Poësi 215.