Till biskop Faxe

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Till biskop Faxe
av Esaias Tegnér
Vers tillägnad biskop Faxe vid dennes jubelpromotion i Lund sommaren 1838.


Skön är lagren allestädes,
Äfven på kalotten skön:
Och hvart menskligt hjerta glädes,
När förtjensten får sin lön.

Kort hvar annan krans dock varar,
Men ett halft århundra tål,
Mannens hela lif förklarar
Ärans grönskande symbol.

Gyllne moln i morgonlandet
Hur de bleknat bort och dött!
Qvällens land, väl dig, som fann det
Hoppfullt än och rosenrödt!

Visa hvad som visas sällan,
Hur tiaren sitter skönt,
Fridens sinnebild, emellan
Silfverhår och lagergrönt.

Och när qvällsoln slocknat, stiger
Månen, solens Prokansler,
Minnets stjerna opp, och viger
Saknaden, som gråter der.

Källa: Esaias Tegnérs Samlade skrifter. Fjerde bandet