Till en vän då han fick pastorat (Sehlstedt 1861)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Bed
Samlade Sånger och Visor, Gammalt och Nytt. del 1
av Elias Sehlstedt

Till en vän då han fick pastorat
Hvad är en Informator  →


[ 66 ]

Till en vän då han fick pastorat.


"Vikingasäten, åldriga lundar".


 Så hvad det lider
 Får man omsider
Utaf Fortuna en önskelig släng.
 Länge du glade
 Gick här och hade
Gammaldags kapprock och lön som en dräng.
Uppå parnassen en gång så fager,
Frodig och modig tog du din lager.
Sen har du dragits, kutig och mager,
Stundtals med piller och dålig natur.
 Adjunkturen
 Bröt naturen:
Man kan tröttna på bättre, än vara adjunkt.
 Hals och lunga
 Blifva tunga:
Stockholms-luften förpestar ett blod, som är ungt.

[ 67 ]

 I Stockholm fan är lös.
 Om kroppen skall förströs,
Blir han bräcklig af nattvak, buteljer och mat.
 Bröst och vador
 Taga skador —
Du är lycklig, min bror, som har fått pastorat.
 Tjensten var bister
 Som komminister,
Nu kan du hoppas en fredlig minut.
 Du slipper höra
 Bryggare köra,
Väja för åkare, när du går ut.
Tryggt omkring fälten kan du spatsera,
Tråslitna byxor kunna passera,
Hakpung och bröstkorg börja florera,
Skilda från gatornas eviga pest.
 Damm och lera
 Ej genera:
Du ser sjelf om ditt landtbruk till nöje och gagns,
 Stall och korna.
 Sockenbor’na
Lär du än evangelium, än preférence.
 Din tuting tar du lugnt
 Hvar qväll med din adjunkt,
Än vid brädspelets klang, än i skarp politik.
 I er båda
 Tycks man skåda
Englahufvu'n i moln utaf Rettigs fabrik.
[ 68 ]

 Lyckliga dagar!
 Frodiga hagar!
Hanar och honor och kycklingar små!
 Redan du vädrar
 Skogarnas tjädrar,
Lax och foreller i brusande å.
Allt på dig lyckan slösande öser,
Ren-ost och tunnbröd, färsk-öl, som pöser;
Bruna, bastanta norrländska töser
Slamra i väfstol och visthus och kök.
 Land och vatten,
 Sommarnatten,
Stå förgylda af solen vid himmelens bryn.
 Genom rutan
 Åreskutan
Kan du se med dess snöiga hjessa i skyn.
 Hvad vill du mera ha?
 Du kan predika bra.
När du sjunger, så har du en ljufvelig röst.
 Om ej fanen
 Gjort koftanen,
Tändes stjernan af norden väl snart på ditt bröst.