Upp, alla verk som Herren gjort

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Upp, alla verk som Gud har gjort
av Hans Adolph Brorson
Översättare: Johan Michael Lindblad
Översatt från danska Op, al den ting, som Gud har gjort till svenska av Johan Michael Lindblad. I Metodist-Episkopal-Kyrkans svenska psalmbok 1892, där tre verser är medtagna, anges att det är Johan Michael Lindblads översättning från danskan, men endast första och tredje verserna överensstämmer med den senare i Lova Herren 1988 där i första strofen det minsta han har skapt bytts mot det minsta skapade..På Wikipedia finns en artikel om Upp, alla verk som Herren gjort..


Versionen med sex verser i Svensk söndagsskolsångbok 1908 (nr 9)[redigera]

1.
Upp, alla verk, som Herren gjort,
hans härlighet att prisa!
Det minsta av hans verk är stort
Och kan hans makt bevisa.

2.
Må alla furstar gå i rad,
Med all sin makt och vilja,
De kunna dock det minsta blad
Ej sätta på en lilja.

3.
Det ringa strå jag trampar på
I ekens skugga svala,
Vad visdom skulle jag ej få,
Om det blott kunde tala?

4.
O, prisom Gud i helig fröjd,
Med gärning lif och tunga!
På jorden och i himlars höjd
Må allt hans ära sjunga.

5.
Du folk, som uppå jorden bor,
Din lovsångs ljud ej spare!
Halleluja, vår Gud är stor!
Och amen himlen svare.

6.
Allt, som har anda, love Gud
I södern och i norden!
Från berg och dal hans lovsångs ljud
Må fylla hela jorden.

Versionen i Lova Herren 1988[redigera]

1.
Upp, alla verk, som Herren gjort,
hans härlighet att prisa!
Det minsta han har skapt är stort
och kan hans allmakt visa.

2.
Må alla furstar gå i rad,
med all sin makt och vilja,
de kunna dock ett enda blad
ej sätta på en lilja.

3.
Allt, som har anda, love Gud
i södern och i norden!
Från berg och dal hans lovsångs ljud
skall fylla hela jorden.

4.
Du folk, som uppå jorden bor,
din lovsångs ljud ej spare!
Halleluja, vår Gud är stor!
Och amen himlen svare.

Den tredje versen, av tre, i *Metodist-Episkopal-Kyrkans svenska psalmbok 1892 lyder[redigera]

O, prisa Gud med helig fröjd,
Med gerning lif och tunga!
på jorden och i himlars höjd
Må allt hans ära sjunga.