Utanför den tomma graven

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Utanför den tomma grafven
av Anders Gustaf Lindqvist
Sång nr 111 i Sabbatstoner, sånger för söndagsskolan, 1888 med titeln Maria vid Jesu graf.


1.
Utanför den tomma grafven
Står Maria gråtande,
Hon den döde Jesus söker,
Han stått upp — är lefvande.
Då hon lutar sig i grafven,
Får hon tvänne änglar se,
Klädda uti hvita kläder,
Utaf Gud utskickade.
Chör:
Hvarför gråter du, Maria?
Jesus finnes icke här.
Han uppstånden är och lefver;
Det vårt glada budskap är.

2.
Då hon käre Mästarn känner
Uppå talets ljufva ton.
Och han säger: »Jag skall fara» —
Gif de mina detta bud —
»Till min Fader, eder Fader,
Till min Gud och eder Gud.»