Vad är den kraft

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vad är den kraft
av Ernst Moritz Arndt
Översättare: Lina Sandell
Psalm nr 78 i Svensk söndagsskolsångbok 1908 under rubriken Guds ord.


1.
Vad är den kraft, vad är den makt,
Den kristna riddarskarans prakt,
Den skärm, den sköld, den borg för hären,
De blanka, slipade gevären,
Som aldrig föllo ned till jord?
Det är Guds ord, det är Guds ord.

2.
Vad är som ett tveeggat stål,
Som aldrig något motstånd tål,
Och intet pansar utestänger,
Men genom själ och ande tränger
Och egen vanmakt känna lär?
Det är Guds ord, Guds ord det är.

3.
Vad brusar så med stormens ljud
Och överröstar åskans bud?
Vad dundrar uti syndarns öra,
Som domens röst han skulle höra,
Och straffet honom frukta lär?
Det är Guds ord, Guds ord det är.

4.
Vad susar som en västanfläkt
Och kläder allt i sommarns dräkt?
Vad friskar upp de slagna hjärtan?
Vad giver tröst i syndasmärtan
Och driver sorgen fjärran här?
Det är Guds ord, Guds ord det är.

5.
O kraftens ord, du livets ord!
Till salighet uppå vår jord
Av Herren Gud, du är oss givet,
I dig är sanningen och livet,
Och vägen du till himlen lär,
Ty Herrens, Herrens ord du är.

6.
O, kom med kraft! O, kom med liv!
Vårt hjärtas vapenrustning bliv!
Den lilla skaran för ur striden;
Dess kämpar längtar efter friden.
Till himlen från en stridfull jord,
Kom, för oss du, Guds helga ord!