Var nu redo, själ och tunga

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Var nu redo, själ och tunga
av Johannes Rist
Översättare: Haquin Spegel
Texten bearbetades av Christoffer Dahl och är psalm nr 443 i 1819 års psalmbok. I Svensk söndagsskolsångbok 1908 är den fjärde versen medtagen som en egen psalm (nr 316) under rubriken Konung och fosterland. På Wikipedia finns en artikel om Var nu redo, själ och tunga.


1.
Var nu redo, själ och tunga,
O mitt hjärta, redo var
Att tillbedja och lovsjunga
Gud, min Gud, min himlafar,
Att av honom jag så väl
Skyddad är till kropp och själ,
Att jag, i hans hägnad tagen,
Ock framlevat denna dagen.

2.
Lov och pris jag vill hembära
Dig, barmhärtighetens Gud,
För all tröst av nådens lära,
För allt ljus av lagens bud.
Pris ske dig för dagligt bröd,
Kraft i möda, hjälp i nöd,
Lättnad i min dags bekymmer,
Vila, när dess afton skymmer.

3.
Pris ske dig! Ja, evigt store,
Gode Gud, uti ditt namn
Sig min sista suck förlore,
Då jag somnar i din famn.
I din nåd och ditt försvar
Herre, nu jag en och var,
Vän och ovän, mig och alla,
Vill av hjärtat anbefalla.

4.
Herre, hela riket akta
Led vår konung i ditt ljus,
Dina änglar sänd att vakta
Hans regering och hans hus,
Var hans tröst uti all sorg,
I all nöd hans fasta borg;
Styr hans råd med dinom Ande,
Styrk hans makt till vatt'n och lande.

5.
Högste Gud, ack, värdes höra
Vad ditt barn nu bedit har.
Jesu, din förtjänst kan göra,
Att jag får ett nådigt svar.
Helge And', jag beder dig,
Värdes mana gott för mig.
Ja, jag tror, det skall så hända,
Ty vill jag med amen ända.