Vem är bland Jesu rätta vänner

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vem är bland Jesu rätta vänner
av Johan Olof Wallin
I Lilla Psalmisten 1909 (nr 161) och i Svenska Missionsförbundets sångbok 1920 används enbart sjätte versen O Jesus, värdes mig ledsaga. På Wikipedia finns en artikel om Vem är bland Jesu rätta vänner..


1.
Vem är bland Jesu rätta vänner.
Vem går siin gång med tillförsikt?
Den som ej mänskofruktan känner,
Men vågar allt för rätt och plikt.
I Herrens hägnad trygg han bor,
Då världen honom hjälplös tror

2.
Han bävar ej, om jorden bäver
Vid stormars ras och böljaors svall,
Om döden över honom svävar
I blixtars eld och viggars fall.
Han vet, att utan Guds behag
Ej går en timme från hans dag.

3.
När ondskan spinner sina ränker
Och lägger snaror för hans fot,
När orättvisan honom kränker,
Vad höves honom däremot?
Förlåta, ömka mänskors brott
Och hämnas med välgärning blott.

4.
När avund, att hans vandel svärta,
Mot honom höjer tadlets röst,
I himmelen och i sitt hjärta
Han har sitt vittne och sin tröst.
Ett våld, som över dem ej rår,
Är ju ej värt en kristens tår.

5.
Så går i Jesu namn en kristen
Med samma mod och sinnesfrid
Att möta lidandet och bristen
Som medgångens och glädjens tid.
Så visar han vad den förmår,
Vars fasta hopp till Herren står.

6.
O Jesus, värdes mig ledsaga
På sanningens och fridens stig!
Du, som är mäktig i de svaga,
Din Andes kraft förläna mig!
Då kan jag trofast målet nå.
Och en gång livets krona få.