Vi böljar denna skara

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vi böljar denna skara
av Okänd
Sång nr 71 i Lilla Psalmisten 1909 under rubriken Frälsningen.


1.
Vi böljar denna skara, säg,
Så brådskande framåt sin väg?
Vi samlas hopar dag från dag
Av folk bland alla stånd och slag?
|: Hör, skaran svarar allvarsam:
»Jesus av Nasaret går här fram.» :|

2.
Och denne Jesus, vem är han,
Som staden så uppröra kan?
Hur kan en främling på sin stig
Dra massorna att följa sig?
|: Och skaran svarar allvarsam:
»Jesus av Nasaret går här fram.» :|

3.
Uppå sin väg han hjälp beter:
Han åt den döve hörseln ger,
Den blinde syn, den lame stöd
Och liv åt den, som ligger död.
|: Det rena, heliga Guds lamm,
»Jesus av Nasaret går här fram.» :|

4.
O, kom du, som betungad är,
Dig nåd och frid nu bjudes här.
Du vilsna barn, vänd om, vänd om.
Hör Jesus vänligt ropar: Kom!
|: Än öppnas dig hans frälsarfamn:
»Jesus av Nasaret går här fram». :|

5.
Men om du nu hans nåd försmår,
Hans kärleksbjudning från dig slår,
Han snart från dig sig vänder bort,
Och ropet höres innan kort:
|: »För sent, för sent», — vad synd och skam!
— Jesus af Nasaret har gått fram. :|