Vi talar om sällhetens land

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vi talar om sällhetens land
av Elizabeth King-Mills
Översättare: Erik Nyström
Översättning från Elizabeth King-Mills' engelska psalmtext. Här presenteras tre versioner av den svenska översättningen. Jämför med psalmen Vi tala om himmelens fröjder av samma författare. På Wikipedia finns en artikel om Vi talar om sällhetens land.


Ur: Herde-Rösten 1892

1.
Vi talar om sällhetens land,
En ort, för Guds vänner så kär,
Dess härlighet prisas ibland,
Men tänk, att en gång vara der!
Refräng:
|:Vara der, vara der
Men tänk att en gång vara der!:|

2.
Vi tala om gator av guld,
Om murar af ädelsten skär,
Om frid, hvaraf himlen är full,
Men tänk, att en gång vara der!
Refräng

3.
Vi tala om kärlek och fröjd
Om drägten, som brudskaran bär,
Om sången i himmelens höjd
Men tänk, att en gång vara der!
Refräng

4.
Vi tala om frihet hos Gud
Från frestelse, sorg och besvär,
Från allt, som här trycker hans brud,
Men tänk, att en gång vara der!
Refräng

5.
O hjelp du oss, Herre, utur
Allt det, som vill hindra oss här,
Att snart vi må erfara, hur
Det käns att en gång vara der!
Refräng


Ur: Hjärtesånger 1895, som anger "Pilgrimens lof", som källa.

1.
Vi talar om sällhetens land,
Det land, hvilkets sol Herren är,
Dess skönhet beprisas ibland;
Men tänk, att en gång vara der!
Refräng:
Vara der, vara der
Hur skönt att en gång vara der!
Vara der, vara der
O, hur skönt att en gång vara der!

2.
Vi tal om gator af guld
Och murar af jaspis så skär,
Om frid, hvaraf himlen är full;
Men tänk, att en gång vara der!
Refräng

3.
Vi tala om vila från strid,
Om blodtvagna dräkten så skär,
Om helgonens glädje och frid;
Men tänk, att en gång vara der!
Refräng

4.
Vi tala om frälsning från död
Och frihet från jordens besvär,
Förlossning från sorger och nöd;
Men tänk, att en gång vara der!
Refräng

5.
Från himlen vår ande bered
Bland jordlifvets växlingar här,
Du, Herre, som själf för oss stred,
Ty snart få vi skåda dig der!
Refräng


Ur: Svenska Missionsförbundets sångbok 1920.

1.
Vi tala om himmelens fröjder,
Om helgonens saliga ro;
Vi trå till de ljuvliga höjder,
Men tänk, att där en gång vara där!
Refräng
Ingen synd! Ingen nöd!
O, tänk att en gång vara där!
Ingen sorg! Ingen död!
O, tänk att en gång vara där!

2.
Vi tala om fädernehuset
Och livets ovanskliga älv,
Där Jesus är solen och ljuset,
Men tänk, att få se honom själv!
Refräng

3.
Vi tala om helgonens skara,
Som böjer för Lammet sig ned
Och stämmer de harporna klara;
Men tänk, att få själv vara med!
Refräng