Vill du möta mig där ovan

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vill du möta mig där ovan
av Philip Paul Bliss
Översättare: okänd
Sång nr 439 i Hemlandssånger under rubriken Hoppet. Hemlängtan. Robert Lowry anges som författare. Sång nr 245 i Lilla Psalmisten 1909 under rubriken Hemlandssånger.


Hemlandssånger, 1891, i Robert Lowrys version[redigera]

1.
Will du möta mig hos Jesus,
Hemma i vår Faders land,
Får jag där wid lifwets källa
Taga dig också i hand?
Andra vänner skola möta
Mig med wälkomsthelsning kär,
Där de gyllne harpor klinga
Säg mig, får jag se dig där?
Ja, där uppe hos wår Jesus,
Wid den floden av kristall,
Will jag se dig, ja, hos Jesus
Du en gång mig möta skall.

2.
Will du möta mig hos Jesus
Med den stora skaran der,
Som inför den hwita tronen
Lofwets offer Gud hembär?
Ljufware skall sången klinga,
Då, om du tar del deri,
Himlen sjelf, om wi få mötas,
För mig rikare skall bli.
Ja, där uppe hos wår Jesus,
Wid den floden av kristall,
Will jag se dig, ja, hos Jesus
Du en gång mig möta skall.

3.
Vill du möta mig hos Jesus?
Jag skall längta dig få se,
När jag der med wälkomsthelsning
Mötes af min frälsare.
Han skall der på stranden möta
Mig med öppen kärleksfamn.
Käre, låt mig då få helsa;
Äfwen dig i himlens hamn!
Ja, där uppe hos wår Jesus,
Wid den floden av kristall,
Will jag se dig, ja, hos Jesus
Du en gång mig möta skall.

Lilla Psalmisten, 1909, i Ph. P. Bliss version[redigera]

1.
Vill du möta mig där ovan,
Hemma i vår faders land,
Vid den silverklara floden —
Får jag trycka där din hand?
Mången vän mig glad skall hälsa;
Skönt vår sång skall klinga då
Under livets träd vid floden —
Får jag möta dig också?
Ja, där hemma hos vår Jesus,
Vid den floden av kristall,
Där de gyllne harpor klinga,
Du en gång mig möta skall.

2.
Vill du möta mig där ovan
Inför Guds och lammets tron,
Där den återlösta skaran
Evigt höjer lovets ton?
Skönare skall sången klinga,
Himlen rikare skall bli,
Om jag också dig får möta,
Och du stämmer in däri.
Ja, där hemma etc.

3.
Vill du möta mig där hemma?
När min dyre frälsare
Sluter mig intill sitt hjärta,
Skall jag längta dig få se;
När vid livets kalla källa
Jesus vederkvicker mig,
Låt oss samfällt prisa Herren,
Låt mig icke sakna dig!
Ja, där hemma hos vår Jeans,
Vid den floden av kristall,
Där de gyllne harpor klinga,
Du en gång mig möta skall.