Hoppa till innehållet

Wikisource:Check Wiki

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Databasen är i nuläget inte alls anpassad till svenska Wikisource.

Check Wiki är Svenska Wikisource's version av Projekt Syntaxfel på Svenska Wikipedia.

Med hjälp av programvara identifieras vad som misstänks vara fel i den redigerade texten i text-/huvdnamnrymden och i sidnamnrymden. Det kan röra sig om felinlagda mallar, tabeller och wiki-länkar och mycket annat.

Programvaran är utvecklad av Stefan Kühn och har i första hand utvecklats för Wikipedia. Många av de fel som rapporteras kan därför ur Wikisource-perspektiv vara av mindre allvarlig art eller är inte alls tillämpliga på Wikisource. På svenska Wikisource är det till exempel fullt acceptabelt att använda HTML-kodning istället för wiki-kodningen när det är praktiskt att göra så. Även länkar till andra projekt, såsom Wikipedia och andra språkversioner av Wikisource anses lämpliga.

Syntaxfelen finns i en databas med listor över samtliga fel. I dessa listor går det att rapportera in ett fel som åtgärdats genom att klicka på "done". Sidan uppdateras med ungefär 15 minuters mellanrum. Den anpassar sig då efter vilka fel som har rapporterats in som åtgärdade och efter nya sidor som tillkommit.

Större förändringar, som inte tar hänsyn till vad som rapporterats in, blir synlig efter varje databasdump.