Hoppa till innehållet

Wikisource:Inga personangrepp

Från Wikisource, det fria biblioteket.

Gör inga som helst personangrepp på Wikisource. Kommentera fakta, inte användare. Personangrepp leder till konflikter som lätt skrämmer bort användare och leder ofta till att svåra dödlägen uppstår. I synnerhet sammanfattningar som innehåller personangrepp är ett mycket grovt brott mot etiketten.

Ett sätt att tackla frågan är att ta bort personangrepp så fort man ser dem. Det råder dock delade meningar kring huruvida detta är ett bra sätt att hantera frågan eller ej. I största allmänhet anses det dåligt att radera och på något sätt förvanska sin diskussionssida. Då olika människor kan ha ganska olika bedömningar vad gäller vad som är personangrepp och inte, menar en del användare att radering av personangrepp i själva verket kan vara som att sparka på ett nedfallet getingbo. En mildare variant kan vara att låta personangrepp stå kvar men stryka över dem, för att visa att de inte tolereras. Ingen kan dock begära att någon annan användare ska behöva lämna riktigt grova saker kvar på sin diskussionssida.

Användare har ofta mycket skilda åsikter i frågor och är inte alltid överens om hur en artikel ska utformas. Detta är fullt rimligt då de flesta bidragslämnare vill kunna bidra med sin syn på saker och ting. Att alla dessa åsikter kan sammanfattas kan hjälpa att göra formuleringar mer NPOV. För att kunna underlätta sådana sammanfattningar måste alla acceptera att vi alla är delaktiga i ett gemensamt projekt precis som vi alla är Wikisourcener.

Kom ihåg att konflikter på diskussionssidor och andra forum är tillgängliga för alla på internet, och att samtliga kommentarer ses som representativa för projektet som helhet. Hur du och andra beter sig på Wikisource kommer att forma andras bild av dig och dina meddeltagare.

En deltagare i Wikisource skall vara:

 • Hövlig
 • Hålla sig till god etikett
 • Respektera andras rätt till egna åsikter. Detta betyder inte att man måste hålla med de åsikterna, utan bara komma överens om att man tycker olika.
 • Diskutera fakta och hur dessa ska uttryckas i en artikel, inte andra deltagare.
 • Aldrig säga att en åsikt är felaktig bara p.g.a. att en viss person uttrycker den.
 • Att överväga att fortsätta en dispyt i mindre offentliga forum ifall konflikten hotar att bli rent personbaserad.
 • Läsa Wikisource:Konfliktlösning och se om andra användare kan hjälpa till att lösa en konflikt
 • Toleranta gentemot andras åsikter även om man inte håller med dem. Du kan gott och väl betrakta den andra partens åsikt som extrem. Även om detta är sant är Wikisources mål att försöka uppnå en neutral ståndpunkt, inte att utestänga okonventionella idéer. Vårt uppdrag är inte att skriva "Den Enda Korrekta Versionen av Sanningen"

Exempel på personangrepp:

 • Negativa kommentarer om en person och "Jag är bättre än du"-angrepp som "Du har inget liv" och dylikt.
 • Rasistiska, sexistiska, homofobiska kommentarer riktade mot andra användare. Även kommentarer om en deltagares religiösa eller etniska tillhörighet även om personen tillhör t.ex. en specifik religiös grupp.
 • Politiska gliringar, som att kalla någon "nazist", "kommunist", "sosse", "moderat" o.s.v.
 • Skällsord eller svordomar riktade mot andra användare. Även om dessa inte är riktade mot en specifik användare, bör fula ord undvikas.
 • Hot om polisanmälan eller liknande åtgärder
 • Dödshot
 • Hot om att utsätta deltagare för politisk, religiös eller liknande förföljelse av en statsmakt, arbetsgivare eller dylik instans. Brott mot detta kan leda till en lång blockering. Frågor av det här slaget bör tas upp direkt med Jimbo innan de sätts i kraft.

Det finns aldrig några ursäkter att gå till personangrepp. Undvik det alltid och försök behålla behärskningen. I riktigt svåra fall kan användare bli blockerade för personangrepp.

Se även argumentationsfel och argumentum ad hominem.