Hoppa till innehållet

Wikisource:Lagar och författningar

Från Wikisource, det fria biblioteket.

Svenska Wikisource har endast lagar och författningar av rättshistoriskt intresse. Orsaken till det är att gällande lag och praxis är en färskvara. Wikisource har inte möjlighet att uppdatera och upprätthålla tillgång till aktuell lagstiftning, utan publicerar istället länkar till uppdaterade lagsamlingar. Den som söker aktuell lag på ett bestämt område kan också söka på olika myndigheters hemsidor. Härnedan under rubriken Länkar till lagsamlingar finns exempel på några sådan sidor.

Historiska lagar på Wikisource[redigera]

Historiska lagar och författningar på svenska Wikisource finns främst i Kategori:Rättshistoria eller är listade i Wikisource:Historiska dokument. Processen bakom lagarna finns bland annat i Kategori:Riksdagstrycket.

Se även: Kategori:Rättshistoria på svenska Wikipedia.

Länkar till lagsamlingar[redigera]

Länkar till webbsidor med samlingar av gällande lagar och förordningar:

Sverige[redigera]


Finland[redigera]

Finlex innehåller också äldre lagar och olika bestämmelser vid sidan av lagarna. För äldre material är samlingen inte täckande och vissa typers material finns tillgängligt endast på finska. I enstaka fall saknas enskilda dokument på endera språket.

För vissa typers sökningar kan det vara ett problem att "referensuppgifterna" (viitetiedot) för lagarna presenteras endast på finska. Här några av termerna med förklaring:

  • Ajantasainen säädös – gällande version av lagen eller bestämmelsen, leder till den finskspråkiga texten, men språket kan bytas genom en länk uppe på sidan
  • Alkuperäinen säädös – den ursprungliga författningen, språk som ovan
  • Vireillä olevat hallituksen esitykset – en eller flera regeringspropositioner gällande lagen är under behandling, språk som ovan. De flesta av dokumenten finns på båda språken, en del med sammandrag på svenska.
  • Kumottu säädöksellä – upphävts genom, länk till referensuppgifterna
  • Voimaantulo – datum för ikraftträdande
  • Huomautus: muutt. – anmärkning, paragrafer och moment (i svensk lag: stycke) som ändrats
  • Kumonnut säädökset – författningar som upphävts genom denna författning; länkar till referensuppgifterna
  • Muutokset – ändringar
  • Säädöksen teksti – länk till den finskspråkiga författningstexten, språk kan bytas
  • Tämän säädöksen nojalla annettuja säädöksiä – bestämmelser som utfärdats på basen av bestämmelsen ifråga, länk till referensuppgiferna